อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

Spread the love

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนามในพิธีส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 8,000 คน จากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ  และนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการสร้างหลักประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ โดยมี นายพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ เป็นผู้อำนวยการดูแลโครงการสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Scroll to Top