เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ตอกย้ำความเท่าเทียมกลุ่มพนักงาน LGBTQI+ มอบสิทธิลาแต่งงาน-ลากิจดูแล คู่ชีวิต

Spread the love

 

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  เดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคในทุกมิติรับ Pride Month ลุยพัฒนางานบริการที่ตอบโจทย์กลุ่ม LGBTQI+ พร้อมผลักดันแนวคิดความเท่าเทียมให้พนักงาน ประกาศชัดมอบสวัสดิการพนักงานทุกเพศสภาพมีสิทธิลาสมรสสูงสุด 5 วันต่อปี ลากิจเพื่อดูแลคู่ชีวิต 7 วันต่อปี พร้อมมอบสิทธิในการซื้อประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คู่ชีวิตและอีกมากมาย เตรียมพร้อมศึกษานโยบายใหม่เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรแห่งความเสมอภาค

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายนของทุกปีถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชาว LGBTQI+ ที่ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ โดยเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

 

และยังถือเป็นบริษัทประกันเจ้าแรก ๆ ที่ผลักดันความเท่าเทียมทางเพศมาตั้งแต่ปี 2017 ผ่านการออกนโยบาย  Gen Love Wins: Insurance For All เพราะความรักชนะทุกสิ่ง  โดยเริ่มจากผู้บริหารและพนักงานในการสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง เรื่องความเท่าเทียมทางเพศและผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในทุกมิติ

 

การเปิดรับพนักงานกลุ่ม LGBTQI+ การเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ Disability ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการเปิดกลุ่มอาสาสมัคร D&I Committee Thailand เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนทุกความเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง

 

อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกัน อาทิ กิจกรรม “Be Bold for Inclusion” ให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมของสตรี กิจกรรม “WE GEN, WE PROUD” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในด้านผลิตภัณฑ์ ทางเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ยังได้นำแนวคิดความเท่าเทียมมาปรับใช้ในงานบริการ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเจนเนอราลี่ สามารถระบุชื่อกันและกันในฐานะ “คู่ชีวิต” เพื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม LGBTQI+ เพิ่มมากขึ้น

 

ด้าน นางสาวสุภัทรา ปิวรบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เจนเนอราลี่ ให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กรก็คือ Value our people  หรือการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร เพราะพนักงานคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นในปีนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จึงได้สานต่อแนวคิดความเท่าเทียมด้วยการมอบโอกาส และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

โดยการเพิ่มสวัสดิการสำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQI+ อาทิ สนับสนุนเรื่องการสมรส LGBTQI+ โดยให้สิทธิลาเพื่อเข้าพิธีสมรสสูงสุด 5 วันต่อปี มอบเงินสนับสนุนการสมรส ให้สิทธิลากิจเพื่อดูแลคู่ชีวิต กรณีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สูงสุด 7 วันต่อปี และมอบสิทธิในการซื้อประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คู่ชีวิต เป็นต้น โดยสิทธิที่ได้รับนี้จะเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับพนักงานทุกคน

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนโดยไร้ข้อจำกัดด้านเพศสภาพและกายภาพ และจะยังคงพัฒนานโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตามแนวคิดการพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ Lifetime Partner 24: Driving Growth ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างยั่งยืน

Scroll to Top