กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัว ประกันสะสมทรัพย์ใหม่ 2 แบบ

Spread the love

 

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัวประกันสะสมทรัพย์ใหม่ 2 แบบ “แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7” และ แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล) พร้อมรับผลประโยชน์ระยะยาว

 

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การทำประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่ได้วางไว้ ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

 

นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองชีวิต รวมไปถึงแบบประกันบางประเภทยังมีการคืนเงินต้นและให้ผลตอบแทนที่แน่นอน เช่น แบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ช่วยในการออมเงินเพื่ออนาคต และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรุงเทพประกันชีวิตได้ออกแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่พร้อมกัน 2 แบบ ได้แก่ “แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7” และ “แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)

 

ทั้งนี้ “แฮปปี้เซฟวิ่ง 15/7” มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนาน 15 ปี มีเงินคืนระหว่างสัญญาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 14 ปีละ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเมื่อครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินก้อนคืน 727% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งสิ้น 825% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการเงินในอนาคตได้อย่างหมดห่วง

 

ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด) รับประกันตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 84 ปี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

สำหรับ “แท็กซ์ เซฟเวอร์ 10/5 (มีเงินปันผล)” เหมาะกับผู้ต้องการวางแผนลดหย่อนภาษี เนื่องจากสามารถรับเงินคืนเร็วโดยไม่ต้องรอนาน มีระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี พร้อมรับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–9 สูงสุดปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินก้อนคืนอีก 479% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเมื่อครบกำหนดสัญญา การันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 515% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

โดยจะรับประกันตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 85 ปี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และยังนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทเช่นกัน

 

“แบบประกันทั้ง 2 แบบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้มั่นคง และต้องการหลักประกันคุ้มครองชีวิต พร้อมผลประโยชน์เพื่อเป้าหมายการเงินระยะยาว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้วางแผนสามารถประหยัดเงินของตนเองด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความคุ้มครองและสร้างความมั่นคง เพื่อให้การวางแผนทางการเงินของลูกค้าทุกคนบรรลุเป้าหมาย”  โชน กล่าว

Scroll to Top