FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม พร้อมเข้าใจใส่ใจพนักงานทุกกลุ่มที่มีความแตกต่าง

Spread the love

FWD ประกันชีวิต องค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง จับมือ UNDP หรือ United Nations Development Programme ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียม และมอบสวัสดิการที่เพิ่มคุณค่าเติมเต็มการเป็นพนักงานในทุกเพศสภาพ พร้อมร่วมฉลอง Pride Month ผ่านการจัดกิจกรรมตลอดเดือน

 

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ที่ FWD ประกันชีวิต หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่เราให้ความสำคัญเสมอมาคือการเคารพทุกความแตกต่างของทุกคน เรามีพนักงานภายใต้การดูแลกว่า 1,800 คน ซึ่งมีความหลากหลายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ศาสนา หรือความแตกต่างของร่างกาย ภายใต้แนวคิด Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) โดยทุกคนถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ

 

FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับในความแตกต่าง ผ่านการอบรมและให้ข้อมูลเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อน Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) ในที่ทำงาน และให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เรามีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคคลให้มีความเหมาะสมตามคุณค่าและความสามารถ โดยยึดหลักปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าอยู่ในเพศสภาพใด นอกจากนี้เรายังได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme : UNDP เพื่อส่งเสริม DEI ในที่ทำงานในประเทศไทยด้วย

 

สำหรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม โดยได้จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกอย่างอิสระ มีความภูมิใจและยอมรับในตนเอง และจัดกิจกรรม Pride month talk เชิญ ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ ผู้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในเพศที่หลากหลาย และ สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้จัดการโครงการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มาพูดเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่จะนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่าง รวมทั้งร่วมเป็นหนึ่งในการเป็นผู้สนับสนุนงาน Pattaya International Pride 2022 ผ่านทางมูลนิธิซิสเตอร์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

 

“ที่ FWD ประกันชีวิต ทุกคนคือคนสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของพนักงานแต่ละบุคคล เราได้มอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานแบบครอบคลุมความหลากหลาย เช่น พนักงานสามารถลาหยุดทำศัลยกรรมแปลงเพศได้ มอบสวัสดิการและความคุ้มครองให้กับคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยเราพร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ และ Celebrate living ได้อย่างหมดห่วง” นายเดวิด กล่าว

Scroll to Top