JMART พร้อมที่สุดในการจัดตั้ง Virtual Bank

Spread the love

 

เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง ประกาศขานรับเกณฑ์ “Virtual Bank” พร้อมควงพันธมิตรจากต่างประเทศ พัฒนาระบบธนาคาร Core Banking และเทคโนโลยี Virtual Bank ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเปิดรับการแข่งขันใหม่

 

กระตุ้นการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับกลุ่ม Unserved Segment หรือกลุ่มลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ในต้นทุน และราคาที่เหมาะสม โดยเจมาร์ทฯ มีทั้ง Ecosystem ทั้งกลุ่มรากหญ้าของ SINGER และ JMT ผู้นำอันดับ 1 ด้านการเก็บหนี้ ครบวงจร พร้อมดำเนินการทำแผนธุรกิจกับพันธมิตรจากต่างประเทศ

 

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ในฐานะ Technology Investment Holding Company ไม่รอช้า ออกมาเดินหน้าขานรับการทำแผนธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็น Virtual Bank ย้ำในฐานะผู้นำด้านค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี สู่ผู้นำโลกการเงินดิจิทัล นำเทคโนโลยีสนับสนุนโลกการเงินด้านฟินเทค

 

โดยเจมาร์ทให้ความสนใจและพัฒนาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (J Ventures) เป็นพลังขับเคลื่อน เชื่อมโลกเทคโนโลยีสู่ผู้บริโภค เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เสมือนธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครบวงจร

 

ธุรกิจการเงินจะต้องมี Ecosystem ที่ครบ ทั้งในส่วนการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดย SINGER จะเข้าไปสู่กลุ่ม Unserved Segment และนอกจากการปล่อยสินเชื่อที่ดีแล้ว ก็ต้องจัดเก็บหนี้ให้ได้ด้วย

 

“JMT เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในเชิงธุรกิจนี้ อีกทั้ง J Ventures บริษัทลูกของเราที่มีพันธมิตรในการพัฒนาระบบ Virtual Bank นอกจากนี้ เรามีพันธมิตรที่สำคัญคือ KB Financial Group กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้เริ่มมีการหารือในเรื่องนี้มาสักระยะแล้ว”

 

ด้วยการมี Ecosystem ที่พร้อม เนื่องจากเกณฑ์ต้องการให้บริการทางการเงิน เข้าถึงกลุ่มผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินพื้นฐานจากสถาบันการเงินในระบบ (Unserved Segment) ในกลุ่มเจมาร์ทมีฐานลูกค้าจาก SINGER และการดูแลเรื่องจัดเก็บหนี้จาก JMT มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนด้วย J Ventures และพันธมิตรจากต่างประเทศ

 

ทำให้วันนี้จิ๊กซอว์ของกลุ่มบริษัทต่อได้ครบถ้วน พร้อมขานรับ Virtual Bank และสนับสนุนมาตรการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

Scroll to Top