ธนาคารกสิกรไทยแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

Spread the love

 

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566

 

นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Arkansas at Little Rock ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานในวงการการเงิน ธนาคาร ประกัน และฟินเทค

 

อาทิ บริษัท Anderson Consulting (Accenture) จำกัด บริษัท จีอี มันนี่ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด และธนาคารกรุงไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

Scroll to Top