ไทยพาณิชย์สร้างอีโคซิสเต็มให้ร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ

Spread the love

 

ธนาคารไทยพาณิชย์และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสร้างเครือข่ายอีโคซิสเต็มค้าปลีกยุคใหม่ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นำองค์ความรู้ธนาคารดิจิทัล ผสานความเข้าใจและรู้ใจผู้ประกอบการ ด้วย Total Business Solution

 

เสริมทัพด้วยแม่มณี ลงพื้นที่จัดเต็มทุกเทคนิคการขาย แนะนำ แอปแม่มณี เครื่องมือรับชำระเงินแบบ Omni Channel ให้ผู้ประกอบการร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ รวมถึงการช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยสินเชื่อดิจิทัลมณีทันใจ พร้อมเตรียมผลักดันโครงการฯ ไปยังภูมิภาคสำคัญ สร้างพลังผู้ประกอบการทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

 

นางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีก หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 เผชิญความท้าทายรอบด้าน จากตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค การเร่งตัวของแพลตฟอร์มออนไลน์ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่นำปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 

อาทิ เงินเฟ้อ และดอกเบี้ย เข้ามามีส่วนประกอบในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้นำองค์ความรู้ทั้งทางด้านความสามารถดิจิทัล การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อ และความเข้าใจและรู้ใจผู้ประกอบการ มาร้อยเรียงกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่ธุรกิจ

 

ธนาคารจึงร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพื้นที่ค้าปลีกตั้งอยู่ในทำเลการค้าสำคัญหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงนำจุดแข็งหลักที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีก ได้แก่ โซลูชัน แม่มณีของธนาคารฯ มาร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายให้แก่ ร้านค้าปลีกบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ

 

นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Juristic​กล่าวว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ จะได้รับเทคนิคความรู้ผ่านการใช้เครื่องมือการตลาดในการเพิ่มยอดขายในยุคดิจิทัล พร้อมเวิร์คชอปให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของธุรกิจจากมณี โซเชียลคอมเมิร์ซ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ฟีเจอร์ใหม่จากแอปแม่มณี ที่ช่วยให้การจัดการร้านค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

และการสนับสนุนสังคมไร้เงินสด ด้วยการให้ร้านค้าสามารถสร้าง QR จากแอปพลิเคชันแม่มณีได้ด้วยตนเอง รับชำระในรูปแบบการสแกนแทนการรับเงินสด และครอบคลุม การรับชำระผ่าน QR บัตรเครดิตและการรับผ่อนชำระในแอปเดียว ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งร้านค้าและลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างไร้รอยต่อ

 

รวมถึงเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียในการทำตลาด การทำคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ที่ทันต่อความสนใจของผู้บริโภค การสร้างร้านค้าให้เป็นที่รู้จักทั้งช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ด้วยการจัดทำวิดีโอรายการ “แม่มณีชวนชิม รีวิวร้านอาหารจานเด็ด” พร้อมโปรโมท ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand รวมถึงธนาคารยังได้จัดเตรียมความพร้อมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อธุรกิจมณีทันใจอีกด้วย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้ามาเสริมสร้างและต่อยอดไอเดียทางธุรกิจผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงให้แก่ร้านค้าปลีกบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ

 

เพราะแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำการค้าของผู้ประกอบการมากขึ้น สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างทักษะการขายในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้กิจการยังคงดำรงอยู่และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่นำร่องเข้าร่วมโครงการฯ

 

ได้แก่ ตลาดนางเลิ้ง ตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 ตลาดทรัพย์สินฯ ส่วนภูมิภาค และในอนาคตสำนักงานทรัพย์สินฯ และธนาคารไทยพาณิชย์จะร่วมมือกันขยายองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแนวทางการทำตลาดออนไลน์ไปยังผู้ประกอบการบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ทั่วประเทศในอนาคต

Scroll to Top