ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับโลก

Spread the love

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และยังได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีในประเทศไทย ประจำปี 2022 เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 

จากงานมอบรางวัล Bank of the Year 2022 ซึ่งจัดโดยเดอะแบงก์เกอร์ (The Banker) ผู้ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินเชิงลึกในเครือ The Financial Times ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของธนาคารในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology Business)

 

โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก จนเริ่มปรากฎให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จากกำไรที่เพิ่มขึ้น สถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น และต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ตลอดจนประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถาโถมเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจของธนาคารแบบดั้งเดิม และกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์รวมถึงบริบทการแข่งขันในธุรกิจธนาคารไปจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ธนาคารจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสามารถนำเสนอคุณค่าให้ทั้งกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (To Be A Better Bank) สำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ธนาคารมีความจำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความท้าทายอันหลากหลาย

 

โดยเฉพาะการแข่งขันที่มาจากคู่แข่งที่มิใช่ธนาคาร ซึ่งความสำเร็จจะถูกกำหนดโดยการจัดการพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมที่สุด การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ในทุกแง่มุม การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนขายทางดิจิทัล การเพิ่มรายได้จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการลดอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ ขณะที่ยังคงรักษาฐานเงินทุนไว้ได้อย่างมั่นคง

 

“ธนาคารตระหนักดีว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานทุกคนในการปรับกรอบความคิด (Mindset) และทัศคติที่ถูกต้องเหมาะสม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับวิธีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น”

 

โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน จะทำให้เรารักษามาตรฐานและส่งมอบบริการ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซึ่งได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้นำมาซึ่งความภูมิใจให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างยิ่ง

Scroll to Top