กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาคเงิน 1.8 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

Spread the love

 

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาคเงินจำนวน 1,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่จะสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

 

โดยมีนายวิชัย ลีลาเจษฎากุล  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และนายสุวรรณ์ ภูศรีจันทร์  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัทมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนางกิติมา ลิ้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางประภาพันธ์ สวัสดิผล  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ  นายแพทย์ชำนาญการ และนางจันทนา กลิ่นนิล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

Scroll to Top