ซีพีแรม ผนึกกำลัง แพทยสภา และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

Spread the love

ซีพีแรม ร่วมกับ แพทยสภา และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบโอกาสเข้าถึงการรักษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียว ช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของประชาชน ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษา และการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ในการนี้ ซีพีแรม จัดตั้งครัวกลาง บริการอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน กับแนวคิด “ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ กว่า 5,000 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงสัญญาณแห่งความสามัคคี และพลังของจิตอาสาในกลุ่มคนไทย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ยกระดับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนกลับถึงบ้านไปด้วยรอยยิ้ม

Scroll to Top