ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนพลังอาสาสมัครทีทีบี มุ่งมั่นสานต่อโครงการ เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2565

Spread the love

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิด Make REAL Change ผ่านกิจกรรม fai-fah for Communities “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการจุดประกายการ “ให้” คืนสู่ชุมชน โดยทีมอาสาสมัครทีทีบีได้นำทักษะและองค์ความรู้เข้าไปช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวในงาน ttb volunteer recognition day ว่า   กิจกรรม   เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน  หรือ fai-fah for Communities นี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานเป็นบุคคลากรที่มีจิตอาสา สละเวลาว่างจากการทำงาน มาใช้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นการ    ให้   คืนสู่สังคม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ต้องขอบคุณอาสาสมัครทีทีบีที่สมัครใจมาร่วมกันสร้างความสุขส่งต่อการให้ และเสียสละเวลาส่วนตัวมาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมตามกำลังความสามารถและความถนัดของตน จนทำให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพทางการเงิน จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครทีทีบี จำนวน 27 โครงการ

 

ttb volunteer recognition day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อขอบคุณทีมอาสาสมัครทีทีบี และนำกิจกรรมสังคมในแต่ละโครงการมาทบทวนการทำงานและร่วมกันเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนอาสาสมัครทีทีบี ได้ส่งต่อความรู้สึก สะท้อนความภูมิใจและเล่าถึงเส้นทางการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้มีโอกาสในการส่งต่อการให้สู่ชุมชน ได้แก่

 

นายพิษณุ อบเชย หรือพี่หนุ่ย อาสาสมัครทีทีบี โครงการ “ไฟ..สร้างกิจกรรม ฟ้า..เสริมคุณภาพชีวิต” หนึ่งในโครงการตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาด้านสุขลักษณะของชุมชนคริสตจักร ย่านรามอินทรา จึงเกิดไอเดียการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

โดยดูแลเรื่องจุดการทิ้งขยะ การแยกขยะ พร้อมประสานงานกับเทศบาลเรื่องการเก็บขยะ เพื่อลดปัญหากองขยะ อีกทั้งต่อยอดเรื่องสุขภาพของเด็ก ๆ ในชุมชนโดยเข้าไปจุดประกายหาพื้นที่ทำกิจกรรมการออกกำลังกายให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

นายสุชัย จรีอาภาภรณ์ หรือพี่เส็ง อาสาสมัครทีทีบี โครงการ “สานฝัน สร้างอาชีพ บ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี” เป็นโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนด้านการสร้างงานสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนมุสลิมอิสลามสามัคคี รวมกว่า 98 ครัวเรือน ด้วยอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุก การแปรรูปอาหาร

 

โดยทีมอาสาได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงปลาดุก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมงมาให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาดุก การแปรรูปเนื้อปลาดุก การทำบรรจุภัณฑ์และโลโก้ การบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดรายได้ รวมถึงผลักดันชุมชนให้เข้าไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

 

นางสมสวาท ลิขิตปรีดา หรือพี่อาย อาสาสมัครทีทีบี โครงการ   ตั้งสติ กับ SATI APP  โครงการที่เข้ามาช่วยต่อยอดแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือสังคม แอปพลิเคชันที่ช่วยเหมือนสายด่วนคอยรับฟังเรื่องราวและปัญหาของผู้ที่ประสบปัญหาความเครียด โดยทีมอาสาได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการจัดการบริหารเงินทุน โดยนำเสนอไอเดียการทำ e-Learning คอร์สเพื่อวัดระดับเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่จะสร้างรายได้ในระยะยาว ทำให้แอปพลิเคชันสามารถดำเนินการต่อไปได้

 

โดยตัวแทนอาสาสมัครทีทีบี ได้สะท้อนการทำงานในกิจกรรม  หัวใจหลักของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ การรับฟังปัญหาหรือความต้องการของชุมชน และความร่วมมือกันระหว่างทีมอาสาและชุมชน จะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการเกิดขึ้นจากการสำรวจชุมชน เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นปัญหาที่ชุมชนนั้น ๆ ต้องการความช่วยเหลือให้อาสาสมัครทีทีบีเข้ามาเติมเต็ม ผ่านการระดมความคิดของทีมและคนในชุมชน สู่การวางแผนงาน การร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครทีทีบี สมาชิกในชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชุมชนสามารถไปต่อได้

 

“โดยสิ่งที่อาสาสมัครทีทีบีเข้าไปช่วยพัฒนา เชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ และความมุ่งมั่นของทีมอาสาสมัครที่ช่วยกันบริหารจัดการ ก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ทำงานกันเป็นทีม โดยสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่แค่ความสุข ยังได้มิตรภาพที่ได้จากเพื่อนต่างหน่วยงานได้เห็นวิธีคิดของเพื่อนในทีม ได้เรียนรู้กันและกัน นำความรู้มาส่งต่อ

 

จึงอยากเชิญชวนพนักงานให้นำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยกันส่งต่อให้กับชุมชนและเยาวชนในกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของธนาคาร ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ เพิ่มทักษะใหม่ ๆ เหมือนเปิดโลกอีกใบ และยังอิ่มใจกับการเป็น “ผู้ให้” ที่ได้เห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ตัวแทนอาสาสมัครทีทีบีทั้งสามท่านกล่าว

 

fai-fah for Communities เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ในด้านการจุดประกายชุมชน ที่ตั้งใจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และความสำเร็จของเหล่าอาสาสมัครทีทีบี ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการที่คืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ จากเหล่าอาสาสมัครทีทีบีกันต่อที่ www.ttbfoundation.org

 

Scroll to Top