บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2565 ประเภทความเป็นเลิศด้านการบริหารงานคุณภาพ

Spread the love

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี ผู้ผลิตสินค้ากล้องดิจิตอล เครื่องเสียงติดรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์โซนี่ เพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2565 ประเภทความเป็นเลิศด้านการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น โดยมี นายอาเมมิยะ ริว ประธานกรรมการ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยอีก 57 บริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศประเภทการรักษาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ อีกด้วยเช่นกัน โดยบริษัท ฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นนโยบายสร้างความเชื่อมั่น ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมจากประเทศไทย “Made in Thailand Best Quality” และพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินอุตสาหกรรมให้เติบโตสู่ความยั่งยืน

 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโซนี่ ซึ่งมีฐานการผลิตในเครือตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีโรงงานผลิตจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ผลิตกล้องเลนส์แบบเปลี่ยนได้ เครื่องเสียง ติดรถยนต์ รวมทั้งกล้องติดรถยนต์ และอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี เป็นฐานการผลิตโทรศัพท์มือถือ Xperia

 

กล่าวได้ว่า โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เป็นอีกหนึ่งฐานการผลิตสินค้าสำคัญของโซนี่ ที่ได้ผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐานสูงด้วยฝีมือของคนไทย เพื่อจัดส่งจำหน่ายไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “สู่การพัฒนาที่สูงขึ้น เพื่อการเติบโตในอนาคตให้เป็นโรงงานหลักในการผลิต” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชน

 

Scroll to Top