พลิกโฉมมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความคิดแนวปฏิบัติสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

Spread the love

 

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว., ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร และรองศาสตราจารย์วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

 

ประชุมสัมมนาวิชาการ Times Higher Education (THE) Asia Universities Summit หัวข้อ Facing the Future, Creating Academic Talent หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่

 

รวมทั้งพิธีมอบรางวัลให้กับสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลก โดย สป.อว. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยขับเคลื่อน ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University นำข้อมูลจากการประชุมมาพิจารณา เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของไทยก้าวสู่ระดับโลกในอนาคต ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

Scroll to Top