ม.หอการค้าไทย ผนึกกำลัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ชวนผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศ เปิดเวทีความคิด โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจ สู่อนาคต

Spread the love

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  นำโดย รศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโส สายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผนึกกำลัง  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ นำโดย
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเวทีความคิด  “The Disruption of Business, Competition, and Transformation, Ready for the FUTURE : โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจ สู่อนาคต”  สะท้อนมุมมองของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศและระดับโลก รวมถึงนักการตลาดและนักวิชาการ ที่มีต่อสถานการณ์ Digital Disruption ในปัจจุบัน ทั้งในระดับองค์กรรวมถึงระดับประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสู่การพลิกโฉมธุรกิจในอนาคต ณ ห้องกรุงเทพ เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

Scroll to Top