ทรู คลิกไลฟ์ เสริมแกร่งผู้บริหารและคุณครูกว่า 400 คนทั่วประเทศ ผ่านเวิร์คชอปออนไลน์ “Education Transformation for 21st Century

Spread the love

 

ในสภาวะที่โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ครูยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ขณะนี้

 

ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จึงได้สร้างสรรค์ หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

ประเดิมอย่างเป็นทางการ ต้อนรับการเปิดภาคเรียนด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ประจำปี 2565   Education Transformation for 21st Century อนาคตโรงเรียนเอกชนไทย ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง  ที่นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาเติมเต็มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ร่วมโครงการกว่า 400 คนทั่วประเทศ

 

ผ่านแพลตฟอร์ม TRUE VROOM ห้องประชุมออนไลน์ และ VLEARN แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ทั้งมอบหมายงานและติดตามการทำงาน ทำให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า แม้ว่าในช่วงนี้ จะยังไม่สามารถจัดการอบรมที่ไปพบกับทุกโรงเรียนได้โดยตรง แต่ทรู คลิกไลฟ์ ยังคงเดินหน้า จัดเวิร์คช็อปในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ ของกลุ่มทรู เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่โรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ

 

และขอให้คำมั่นว่าจะดูแลทุกคนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยพร้อมที่จะมอบแต่สิ่งดีๆ ให้แก่คนในสังคมการศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมไปถึงนักเรียนทุกคนให้เติบโตเป็นคนที่ดีมีคุณภาพต่อไป

 

ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ยังได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ มาสร้างสรรค์คอร์สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และอัปเดตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้จาก 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี เพื่อร่วมยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่อย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ยังมีแผนให้ผู้บริหารและคุณครู ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพิเศษในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

 

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

 

Scroll to Top