เอกอัครราชทูตจีน ขอบคุณไทยคัดคุณภาพและเข้มงวดมาตรฐานปนเปื้อน ส่งทุเรียนดีป้อนตลาดจีน

Spread the love

 

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ ดราก้อน เฟรช ฟรุท อ.มะขาม จ.จันทบุรี พันธมิตรสำคัญของซีพี เฟรช โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า
การเยี่ยมชมล้งทุเรียนในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจและมั่นใจว่าชาวจีนจะได้บริโภคทุเรียนไทยคุณภาพดี มีมาตรฐานความปลอดภัย และอร่อย ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่กระบวนการปลูก การคัดคุณภาพ การฆ่าเชื้อปนเปื้อนและการขนส่ง ภายใต้มาตรฐานการเข้มข้นในการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกจากไทยไปจีน ต้องขอบคุณผู้ส่งออกไทยที่มีความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดดังกล่าว

 

โดยในปี 2564 มูลค่าการส่งออกจากไทยไปจีนสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 33% เฉพาะการส่งออกทุเรียนมีมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 87% ดังนั้นคาดว่าการที่ไทยสามารถรักษามาตรฐานที่เข้มงวดเช่นนี้ได้ ก็จะส่งผลให้การส่งออกทุเรียนไปจีนเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและมูลค่า

 

“ผมขอขอบคุณชาวสวนทุเรียนไทย ล้ง และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดที่ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าคนจีนจะได้บริโภคทุเรียนไทยที่มีความอร่อย มีคุณภาพและปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ” 

 

นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซีพี กรุ๊ป เขตประเทศจีน กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่เครือซีพีได้ต้อนรับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมล้งซึ่งเป็นพันธมิตรของเครือซีพี เพื่อได้เห็นกระบวนการคัดเลือกคุณภาพทุเรียน การฆ่าเชื้อปนเปื้อน และการบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการขนส่งไปยังตลาดผู้บริโภคชาวจีน เพื่อการรับประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของทุเรียนไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าทุเรียนไทยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพตลอดการผลิตและขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของจีน

 

ทั้งนี้เครือซีพี ได้เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในพัฒนาตลาดทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกไปจีน โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยความร่วมมือกับบริษัทดราก้อน เฟรช ฟรุท ซึ่งเป็นล้งทุเรียนที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานในการคัดคุณภาพทุเรียนจากเกษตรกรเป็นตัวอย่างหนึ่ง เพื่อย้ำชื่อเสียงให้กับทุเรียนไทย

 

“ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ส่งทุเรียนไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ในอนาคตจะมีหลายประเทศเป็นคู่แข่งด้านนี้กับเรา ดังนั้นถ้าเราทำให้คนจีนได้บริโภคทุเรียนคุณภาพและมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับคนไทย ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยได้ก่อนประเทศอื่น และสร้างชื่อให้กับประเทศไทย ผลประโยชน์ก็ตกที่ชาวสวน ซึ่งซีพีมุ่งมั่นจะเข้ามาช่วยผลักดันตรงจุดสำคัญนี้” 

 

น.ส.ณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง สปอนเซอร์โครงการผักผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าซีพี เฟรช เป็นตราสินค้าใหม่ในเครือซีพี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันกำลังให้ความสนใจต่อการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยคุณภาพดีไปตลาดทั่วโลก เพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการสนับสนุนการกระจายผลผลิต และเสริมรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น

 

นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญต่อระบบ Ecosystem ในการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งระบบโดยเฉพาะทุเรียน ตั้งแต่ชาวสวน ล้งที่เข้าไปรับซื้อผลผลิต ระบบขนส่งท้องถิ่น และการเข้าไปช่วยกระจายผลผลิตทุเรียน เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยล้งของบริษัทดราก้อน เฟรช ฟรุท ก็เป็นตัวอย่างพันธมิตรที่แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“เรามีความตั้งใจในการคัดสรรผลคุณภาพ โดยขณะนี้เป็นฤดูของทุเรียน มังคุด ผ่านล้งที่เป็นพันธมิตรและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบผลไม้ไทยไปสู่ผู้บริโภค เพื่อความสุขต่อร่างกายเมื่อบริโภคผลไม้ได้วิตามินต่างๆ และความสุขทางใจจากความอร่อยและคุณภาพของผลไม้จากซีพี เฟรช” 

 

นางรัตนา ปุรณะชัยคีรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทดราก้อน เฟรช ฟรุท กล่าวว่า บริษัทถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้ความร่วมมือกับเครือซีพี ที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจต่อกระบวนการบริการจัดการทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของจีน และย้ำชื่อเสียงที่ดีของทุเรียนไทยต่อไป

Scroll to Top