เอสจี แคปปิตอล สานต่อโครงการ ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน สร้างสุขภาพ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด

Spread the love

 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สานต่อโครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้บริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคมผ่าน 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ขานรับสภาพแวดล้อมท่ามกลางปัญหาระดับโลก

 

พบประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในบ้าน สอดรับ 25% ของประชากรโลกประสบกับวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ภายในปี พ.ศ. 2568 นับเป็นสถิติที่สอดคล้องกับปัญหาด้านภาวะขาดน้ำ หรือภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยในการดำเนินชีวิต ตั้งเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จำนวน 200 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทภายในปี 2565 นี้

 

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำภายใต้แบรนด์  รถทำเงิน  สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์  ซิงเกอร์  และสินเชื่ออื่น ๆ เปิดเผยว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศกำลังเผชิญ โดยพบว่ามีประชากรถึง 1 ใน 4 ของโลกขาดแคลนน้ำสะอาดและปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดรับกับผลสำรวจจากบทความ World Economic Forum ที่ระบุว่า 25% ของประชากรโลกได้ประสบกับวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาดแล้ว และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 60% ภายในปี 2568

 

ขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ที่ยังคงเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่พบเจอในทุกปี และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้บริโภค ส่งผลให้บางครอบครัวเลือกดื่มน้ำที่มีขั้นตอนการกรองความสะอาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ร่างกายรับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษจำพวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ที่กำเนิดของไนเตรท เป็นต้น ทำให้ร่างกายดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

 

ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อบริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจมุ่งมั่นคืนประโยชน์สู่สังคม เอสจี แคปปิตอล จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ย้ำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (Clean water and sanitation) 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และด้านส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขานรับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

 

โดยล่าสุด โครงการฯ ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 ไปแล้ว 69 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1,020,000 บาท ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก สารปนเปื้อนต่าง ๆ เชื้อโรค พยาธิ และกรวดหินที่ปนมากับน้ำ จึงทำให้ได้น้ำดื่มสะอาดและดีต่อสุขอนามัย

 

พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในพื้นที่ชนบทหรือห่างไกล และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคในแต่ละวัน เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต ด้วยเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจำนวน 200 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในชนบทภายในปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

ณ เดือนพฤษภาคม 2565 นี้ โครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน  ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์จำนวน 69 เครื่อง ให้กับ 20 โรงเรียนแล้ว คือ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนเสนาบดี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านชายควน อ.สะเดา จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา

 

รร.ตชด.บ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา รร.ตชด.มหาราช 1 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านหาดทราย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รร.ตชด.พลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านประกอบออก อ.นาทวี จ.สงขลา รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร อ.นาทวี จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล รร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง จ.สตูล รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง รร.ตชด.บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

 

อย่างไรก็ดี โครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน  โดย เอสจี แคปปิตอล เป็นเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ใน 3 แกนหลักภายใต้แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ในปี 2565 ทั้งนี้ เอสจี แคปปิตอล ยังคงมุ่งเดินหน้าตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแกนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ รวมทั้งด้านส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือและส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นางสาวบุษบา กล่าวทิ้งท้าย

Scroll to Top