โอกิลวี่ ประเทศไทย ผุดไอเดีย Super U จัดเวิร์คช็อป Reskill เสริมทักษะครีเอทีฟแห่งอนาคต

Spread the love

หลังจากชนะรวบยอดรางวัลจากหลายเวทีระดับโลก โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดตัว  “Super U” Episode 1 รวมพลครีเอทีฟกว่า 80 คน เข้าร่วมเวิร์คช็อปอัพเกรดศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สุดเข้มที่ได้แรงบันดาลใจจาก   10 ทักษะการทำงานที่ขาดไม่ได้สำหรับวันนี้และโลกอนาคต ของ World Economic Forum ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) การคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Critical Thinking and Innovation) ความเป็นผู้นำและการมีอิทธิพลต่อสังคม (Leadership and Social Influence) ไปจนถึงการออกแบบเทคโนโลยีและโปรแกรมมิ่ง (Technology Design and Programming) เป็นต้น

Scroll to Top