เจาะกลยุทธ์ HR…. ไอ.พี. วัน บริษัทสัญชาติไทย สู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

Spread the love

องค์กรที่น่าทำงานพิสูจน์ได้จากรอยยิ้มของพนักงาน การบริหารบุคลากรให้มีความสุขเพื่อเป็นฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่วันนี้บริษัทสัญชาติไทยแท้ อย่าง ไอ.พี. วัน (I.P. ONE) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ยอดนิยม ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “การสร้างรอยยิ้มและการเติบโตให้พนักงาน คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ” โดยมีรางวัล HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022 เป็นเครื่องการันตี

 

ไอ.พี. วัน ส่งต่อหัวใจสำคัญปรัชญาองค์กร Innovate Passionately องค์กรที่สร้างคน
เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ ตลอด 50 ปี

นางสาวสิรินารถ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Corporate Services บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด กล่าวว่า “ไอ.พี. วัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 หรือองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เพราะรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ ไอ.พี. วัน เป็นองค์กรที่น่าทำงานและตอบโจทย์ความหลากหลายของบุคลากรในทุกเจนเนอเรชัน

ไอ.พี. วัน (I.P. ONE) ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ยอดนิยม ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส ที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG มายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยฟันเฟืองสำคัญคือ   พนักงาน   ที่มีอยู่กว่า 1,400 คน

 

การมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้เดินมาด้วยคน ๆ เดียว หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง แต่มาจากสิ่งที่พวกเราเรียกว่า  คลื่นพลังสีฟ้า  ซึ่งมาจากพลังของทุกหน่วยงาน ที่มารวมกันเป็นคลื่นพลังอันยิ่งใหญ่ของ ไอ.พี. วัน เป็นพลังที่แข็งแกร่ง ที่ถูกถ่ายทอดตัวตนของความเป็นคน ไอ.พี. อย่างชัดเจน คือการคิดสิ่งใหม่ คิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงสร้าง Culture ที่เอื้อต่อการคิดนอกกรอบ แตกต่าง ไม่เหมือนใคร และไม่ทำตามใคร

 

เราเป็นผู้นำการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ทุกคนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น มี Passion หรือแรงบันดาลใจ พร้อมขับเคลื่อน ไอ.พี. วัน สู่ความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น เราจึงไม่ Compromise ในเรื่องคุณภาพสินค้า พร้อมต่อยอดสิ่งที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมคน และวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงมาตลอด 50 ปี และนำมาเป็น Core Values (ค่านิยมองค์กร) 6Is ได้แก่ Integrity ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม, In Love รัก หลงใหลในสิ่งที่ทำ, Insightful รู้จักรู้จริง รู้ใจ, Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม, In-Sync พนักงานทุกคนรวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียว และ Into The Future การเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

รวมถึงลงทุนกับนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคนในองค์กร ซึ่ง Core Values 6Is นี้ ได้ทำให้เกิดเป็นปรัชญาองค์กร Innovate Passionately For The Future Of Better Living มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น”

 

Value to People …การให้ความสำคัญกับพนักงาน เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
และมีความหมายในการมาเป็นพนักงาน ไอ.พี. วัน

ทางด้าน นายนันทศักดิ์ จุลตระกูล ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อ Purpose ขององค์กร คือ Innovate Passionately For The Future Of Better Living : มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการที่บริษัทจะทำให้ Purpose นี้ขับเคลื่อนไปได้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ   คน  ในองค์กร

 

ดังนั้นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของ ไอ.พี. วัน นอกเหนือจากกลยุทธ์ในเรื่องการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตแล้ว อีกเรื่องหนึ่งก็คือ กลยุทธ์ในเรื่อง “การพัฒนาคนและองค์กร” โดยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ไอ.พี. วัน ได้พัฒนา และปรับงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆ เรื่อง เพื่อทำให้พนักงานของเรามี Motivation และ Passion ที่จะไปขับเคลื่อน Purpose ของบริษัทให้สำเร็จ เช่น

• ผู้บริหารของเรา จะเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกระดับ เพื่อทำให้พนักงานรับรู้ว่าเขามีคุณค่า ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนให้ Purpose ของบริษัทสำเร็จร่วมกัน ผ่านแนวทางต่าง ๆ ทั้ง Townhall ประจำปี และกิจกรรมต่าง ๆ

• เรามีการจัดทำ Development Framework เพื่อวางกรอบ และแนวทางการพัฒนาพนักงาน โดยกำหนดเป็น Functional Competency พัฒนาให้พนักงานเก่งเรื่องงาน เพื่อไปสรรค์สร้างงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรได้ และมี Leadership Competency สำหรับพนักงานที่เป็นหัวหน้างานขึ้นไป ที่เขาต้องเก่งเรื่องการดูแล และบริหารคน เขาต้องสามารถพัฒนาและสร้างคนในทีมให้เก่ง และเติบโตได้

 

• เราจัดทำระบบการพัฒนากลุ่มพนักงาน Talent เน้นเรื่องการพัฒนา Career สร้างศักยภาพให้พวกเขาโดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย และสำคัญต่อบริษัท เพื่อให้เพิ่มพูนศักยภาพของพวกเขาในการที่ก้าวไปเป็น Future Leader ของบริษัทในอนาคต

• เราให้ความสำคัญกับการสร้าง Employee Engagement เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อ Engagement ของพนักงาน เพราะเราอยากให้พนักงานทุกคน รู้สึกว่าเขามีคุณค่า และมีความหมายต่อบริษัท

 

“ระดับปฏิบัติการ”…ฟันเฟืองสำคัญของสายการผลิต

นางสาวภัชรี ธรรมวีระพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอุตสาหกรรม บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด กล่าวเสริมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของสายงานการผลิตไม่ใช่เครื่องจักร แต่คือ “พนักงานทุกคน” คนที่มีคุณภาพจึงจะสร้างงานที่มีคุณภาพได้ เราจึงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงานทุกระดับ

 

ความสำเร็จในการบริหารคน ได้พิสูจน์จากการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ที่เกิดขึ้นน้อยมากสำหรับ ไอ.พี. วัน เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากหลักคิดและการปลูกฝัง DNA ให้พนักงานทุกคนมองเห็นภาพความสำเร็จแบบเดียวกัน พร้อมทั้งการดูแลเพื่อสร้างโอกาสในสายอาชีพให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและมีความภาคภูมิใจกับผลงาน

ยกตัวอย่างเช่น โครงการ   Proud to be คนพันธุ์ i   คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคคลากรระดับปฏิบัติการ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ทำโครงงานกลุ่มตามสายงานที่ตนเองถนัด ภายใต้แนวคิดค่านิยมองค์กร 6Is จากการดำเนินงานมากว่า 4 ปี เกิดโครงการต่างๆมากมาย อาทิ

 

การพัฒนาคุณภาพสายงานผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดกันระหว่างสายงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเพื่อให้โรงงานเป็นแลนมาร์คของบางปู เป็นต้น

 

โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีแล้ว พนักงานยังได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กรไปกว่า 10 ล้านบาท ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อตัวพนักงานและความรักในสายอาชีพอีกด้วย

 

พลังที่สำคัญที่สุดขององค์กร คือ   พนักงาน  การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข มีความสำเร็จ เติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถส่งต่อความรู้สึกที่ดีเหล่านี้สู่ครอบครัว และสังคมได้ คือกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

 

HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022 คือรางวัลการันตีความสำเร็จให้แก่ ไอ.พี.วัน (I.P. ONE) ในการบริหารองค์กรให้มีความสุข สู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

 

Scroll to Top