โครงการคมส่งฝัน ปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์เพิ่ม หลังรอบแรกผ่านเกณฑ์เพียง 30 %

Spread the love

โครงการ   คมส่งฝัน ปีที่ 1   เดินหน้าขยายโอกาสแก่นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ยืดระยะเวลารับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษากว่า 2.2 ล้านบาท จำนวน 22 ทุน จนถึงสิงหาคมนี้ ภายหลังจากรอบแรกมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30%

โครงการ  คมส่งฝัน ปีที่ 1   โครงการมอบทุนการศึกษาที่จัดตั้งโดย นายคมสันต์ ลี CEO หนุ่มไฟแรงผู้บุกเบิก Start up ไทยระดับยูนิคอร์น  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” โดยเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา นายคมสันต์และทีมงานได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้ารับทุน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การสนับสนุน และให้โอกาสแก่เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่มีทุนทรัพย์  จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน

 

ทั้งนี้จากการคัดเลือกรอบแรกพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30% จากจำนวนทั้งหมด จึงทำให้ทางโครงการขยายระยะเวลาการสมัครเพิ่ม โดยคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนเบื้องต้น ต้องเป็นเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำ 2.75 มีรายได้ของครอบครัวรวมกันต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร

 

อาทิ สาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาอื่นๆที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม โดยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากนี้ หากผู้ขอรับทุนเป็นผู้ที่มีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางโครงการจะสนับสนุนเงินให้แก่ผู้รับทุนทุน ปีละ 100,000 บาท ตั้งแต่ที่ผู้รับทุนเข้าศึกษาในปี 1 จนถึงปีที่จบการศึกษา (จำนวนปีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสาขาวิชาที่เรียน) ซึ่งทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 

โดยความตั้งใจของนายคมสันต์ คือ ต้องการให้เยาวชนในโครงการได้นำเอา ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ขาดแคลน และเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาต่อไป นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ศกนี้

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้