MSC มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2566

Spread the love

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยคุณเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรการ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมของขวัญสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ

 

ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์, โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง, โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) และโรงเรียนคลองกระแชงเตย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ชุมชน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

Scroll to Top