2 เด็กไทย คว้ารางวัล “Beaconhouse International Student Convention 2024”

Spread the love

 

ทรู คลิกไลฟ์ ดึงศักยภาพ 2 นักเรียน ชั้น ม.4 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รายการ ROBOQUEST จาก “Beaconhouse International Student Convention 2024” 

 

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องๆ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Prize จากการแข่งขันโรโบติกส์ ในงาน Beaconhouse International Student Convention 2024 มาได้ โรโบติกส์เป็นวิชาที่สำคัญมาก สำหรับการศึกษาในยุค 5.0 โดยเฉพาะทักษะการสร้างหุ่นยนต์ ทักษะด้าน AI หรือ การเขียนโค้ดดิ้ง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและการทำงานต่อไปในอนาคต

 

ทรู คลิกไลฟ์ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโรโบติกส์ โดยหลักสูตรโรโบติกส์ของเราจะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้แบบ STEAM Education การเพิ่มเติมทักษะต่างๆ เหล่านี้ทำให้เด็กสามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ หรือคิดในเชิงระบบได้ ปัจจุบันนี้โลกหมุนเร็วเด็กๆ ควรได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้

 

 

โดยจะอยู่เคียงข้างเป็นครอบครัวที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทางการเรียนรู้เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจในอนาคตให้กับน้องๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดที่ให้ความเชื่อมั่นมาตลอด 15 ปี สำหรับการใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรของทรู คลิกไลฟ์ ทั้ง เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ อังกฤษ จีน โรโบติกส์ และดนตรี

 

นิรัติสัย ภุมรินทร์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต กล่าวว่า การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้เปิดประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากต่างชาติ แล้วก็ได้เรียนรู้จากคู่แข่ง เหมือนได้เอาความรู้ในห้องเรียน มาใช้จริง ก่อนแข่งได้รับการโค้ชชิ่งจากทีม ทรู คลิกไลฟ์ ตั้งแต่ทฤษฎีต่างๆ อย่างการเขียนโค้ด การปล่อย หุ่นยนต์ แล้วก็กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางการทําภารกิจอย่างไรให้ได้คะแนนมากที่สุด

 

พรรณอัปสร ฉัตรแก้วมณี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับ รางวัลแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆ ทุกทีมที่เข้าแข่งขันที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างดี ขอบคุณพี่ๆ โค้ชจาก ทรู คลิกไลฟ์ ที่คอยฝึกฝนและขอบคุณโรงเรียนที่สนับสนุน ให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดี

 

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด อย่างหลักสูตรโรโบติกส์ เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชน อาทิ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนได้ โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

Scroll to Top