Varuna นำเสนอเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในงาน AGRITECHICA ASIA 2022

Spread the love

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์  ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ Dr. Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม และคณะ ในงาน AGRITECHNICA ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค งานจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ บูธ Varuna เลขที่ F13 ฮอลล์ EH 100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Scroll to Top