ซีเมนส์ โมบิลิตี้ เปิดตัว 4 ไฮไลท์เทคโนโลยีดิจิทัลระบบรางใหม่ล่าสุดของโลก พร้อมนำไทย–ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกระดับระบบรางรับโลกอนาคต

Spread the love

ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขนส่งระบบราง เตรียมความพร้อมยกระดับระบบขนส่งทางรางในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โชว์ 4 นวัตกรรมไฮไลท์ในงาน Asia Pacific Rail 2022 ที่ตอบโจทย์กับบริบทเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมช่วยผลักดันให้ระบบรางของไทยเทียบชั้นกับระดับโลก

ได้แก่ 1.ระบบ Mobility-as-a-Service หรือ MaaS เทคโนโลยีการวิเคราะห์และเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และช่วยให้ผู้โดยสารสามารถออกแบบการเดินทางได้ด้วยตัวเอง 2.ระบบการจัดการสินทรัพย์ทางรางดิจิทัล Railigent ซึ่งเป็น AI วิเคราะห์และวางแผนการซ่อมบำรุงดูแลรักษา ช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาได้มากกว่า 15% 3.นวัตกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดที่ 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลดปริมาณการใช้พลังงานมากถึง 30% และ 4.แบบจำลอง GCP 5000 ซึ่งเป็นระบบอุปกรณ์เครื่องกั้นรถไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถไฟที่กำลังแล่นเข้ามาและเริ่มระบบเตือนเครื่องกั้นทางรถไฟได้อย่างน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ยังเตรียมนำเสนอเทรนด์การขนส่งแห่งอนาคตผ่านการนำเสนอองค์ความรู้สำคัญ อาทิ แนวทางป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในการขนส่งแบบไร้คนขับที่เชื่อมต่อด้วย 5G แนวทางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับระบบราง โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมและรับฟังได้ในวันนี้ และ 12 พฤษภาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

นายโธมัสค์ มาซัวร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจขนส่งระบบราง เนื่องด้วยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของบริบทเมือง คุณภาพชีวิต และการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งระบบรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ที่ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศนำมาใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ในยุคที่เทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI , Big Data , 5G ระบบคลาวด์มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งยังส่งผลให้มีการพัฒนารถไฟในรูปแบบของดิจิทัลที่จะมีความอัจฉริยะ มีความยืดหยุ่น และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนในเมืองมีความสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยระบบดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งในส่วนหลังนี้ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ได้มีการเร่งพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อให้ตอบโจทย์กับเส้นทางรางทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่กำลังยกระดับการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

“ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ภูมิใจที่ได้ร่วมบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ด้านระบบรางในประเทศไทย โดยเฉพาะล่าสุดกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ สายจิระ-ขอนแก่นที่แล้วเสร็จไปเมื่อปี 2020 ที่ได้พัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่ครอบคลุม สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาไปมากกว่าครึ่ง เพราะไม่ต้องรอรถไฟหลีกทางเมื่อสวนกันแบบแต่ก่อน ทำให้รถไฟวิ่งไป-กลับได้ โดยไม่ต้องสลับราง เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการขยายโครงข่ายสายทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วอีสานและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ในอนาคต

โดยโครงการรถไฟทางคู่ สายจิระ-ขอนแก่น เป็นตัวอย่างความสำเร็จขนส่งทางรางอัจฉริยะที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐานการเดินรถไฟในกลุ่มประเทศยุโรป European Train Control System (ETCS Level 1) มีข้อดีคือสามารถใส่คำสั่งการควบคุมความเร็ว และการหยุดขบวนรถแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ หากมีการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกำหนด หรือ ฝ่าฝืนสัญญาณ ระบบจะทำการเบรกเพื่อลดความเร็วลง หรือสั่งให้หยุดโดยอัตโนมัติทันที ถือเป็นความปลอดภัยที่มีระดับและทำให้ผู้โดยสารไว้วางใจได้ ”

นายโธมัสค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับระบบรางให้อัจฉริยะและมีความสมบูรณ์แบบด้วยระบบดิจิทัล ล่าสุดบริษัทจึงได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนเทคโนโลยีการรถไฟให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในงาน Asia Pacific Rail 2022 ที่ในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยนำไฮไลท์นวัตกรรมดิจิทัลในระบบขนส่งที่สามารถรองรับการเดินทางหลายประเภท เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและความเป็นเมือง พร้อมช่วยผลักดันให้ขนส่งระบบรางของประเทศไทยเทียบชั้นกับระดับโลกมานำเสนอ ดังนี้
• ระบบ Mobility-as-a-Service หรือ MaaS เทคโนโลยีอัจฉริยะสร้างระบบการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ เป็นบริการประเภทใหม่ที่ รวบรวม Big Data จากผู้ใช้งานทั่วทั้งโลกมาวิเคราะห์และเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแบบเดิมที่ต้องอาศัยผู้ให้บริการ ไปเป็นบริการแบบใหม่ที่ผู้โดยสารสามารถออกแบบการเดินทางได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การจองที่นั่งโดยสาร บริการรถสาธารณะ หรือชำระค่าบริการได้หลายประเภทตามความสะดวก โดยมี MaaS App ที่รองรับการใช้งานและให้บริการด้านการเดินทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
• เทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบการจัดการสินทรัพย์ทางรางดิจิทัล Railigent เป็นนวัตกรรม IoT ( Internet of Things) ตัวช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูล Big Data ผ่านอินเทอร์เน็ตและ AI แบบ 100% ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานด้วยเทคโนโลยีแบบ Full Loop

ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากตัวรถไฟ การวิเคราะห์และวางแผนการซ่อมบำรุงดูแลรักษา ไปจนถึงระบบปฏิบัติการภายในต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น มีความแม่นยำและความรวดเร็วในการดึงข้อมูล ช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาได้มากกว่า 15% ลดการหยุดการทำงานของระบบและตัวรถไฟที่ไม่ได้วางแผนไว้ ได้ถึง 50 % และยังช่วยลดการใช้พลังงานถึง 10% จึงตอบโจทย์อนาคตคมนาคมขนส่งทางรางอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

• Velaro Novo High-speed rail innovation for sustainable travel นวัตกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าความเร็วสูงถือเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ในการเดินทางไกล แต่เพราะการเดินทางไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็ว ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้น

ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จึงออกแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางยุคใหม่ สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดที่ 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 1,200 ที่นั่ง

มีคุณสมบัติพิเศษสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์มากกว่า 1,375 ตันต่อคันต่อปี และลดปริมาณการใช้พลังงานมากถึง 30% เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดและอิสรภาพสูงสุดสำหรับการเดินทาง

• แบบจำลองของ GCP 5000 ซึ่งเป็นระบบอุปกรณ์เครื่องกั้นรถไฟแบบอิเลกทรอนิกส์ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถไฟที่กำลังแล่นเข้ามาและเริ่มระบบเตือนเครื่องกั้นทางรถไฟได้อย่างน่าเชื่อถือ
นอกจากการนำเสนอ 4 ไฮไลท์นวัตกรรมแล้ว ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ภาครัฐบาล รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนของไทยให้ได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับเทรนด์การขนส่งแห่งอนาคตผ่านการนำเสนอองค์ความรู้สำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นแนวทางปกป้องข้อมูลในระบบการทำงานแบบไร้คนขับที่เชื่อมต่อด้วย 5G แนวทางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับระบบราง รวมถึงอนาคตของเส้นทางการขนส่งหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญจากซีเมนส์ โมบิลิตี้

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ใน “งาน Asia Pacific Rail 2022” ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในวันนี้ และ 12 พฤษภาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายนายโธมัสค์ กล่าวทิ้งท้าย

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้