มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัล หนึ่งในฐานะผู้สนับสนุนป่าชุมชนของประเทศไทยจากกรมป่าไม้

Spread the love

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย (มูลนิธิ) นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และรองประธานมูลนิธิ เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชนจาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดยรางวัลนี้ ตอกย้ำความความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนา ป่าชุมชนของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล

 

รางวัลดังกล่าวมอบให้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ มูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ  ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่  ในปี 2564 ของบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ด้านหลักของโครงการเพื่อสังคมของบริษัท

 

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธาน สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย  โดยได้ดำเนินการปลูกป่าในโครงการ ‘ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่’ ไปแล้วในป่าชุมชน บ้านอ่างกระพงศ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ และในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางาม จังหวัดสระแก้ว อีกจำนวน 40 ไร่

 

การพัฒนาป่าชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพราะถือเป็นการจัดการพื้นที่โดยใส่ใจคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบรรเทาความยากจนในพื้นที่ และปกป้องพื้นที่ป่าไม้ในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ป่าชุมชน ยังรวมไปถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่นจากป่าที่ไม่ใช้เนื้อไม้ การรักษาลุ่มน้ำ การกักเก็บคาร์บอน การส่งเสริมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณในการดูแลป่า รวมถึงการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี จากความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงงานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จะยังคงดำเนินกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้