สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า เตรียมเผยผลสำรวจภาวะโภชนาการเด็กไทย ตั้งเป้ากระจายข้อมูลสู่ภาครัฐ – ภาคประชาสังคม ต่อยอดสู่แผนโภชนาการระดับชาติ 17-18 มิ.ย.นี้

Spread the love

 

สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า จับมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านโภชนาการใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม จัดทำสำรวจภายใต้ “โครงการสำรวจภาวะโภชนาการเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุระหว่าง 6 เดือน – 12 ปี หรือ SEANUTS ครั้งที่ 2” เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการเด็กในปัจจุบัน

 

รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่มีบทบาทด้านโภชนาการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคม เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนนโยบายหรือโครงการระดับชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับโภชนาการของประเทศ

 

พร้อมเชิญชวนบุคลากรในสายงานโภชนาการและสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย ศึกษาธิการ และกุมารแพทย์ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานอิสระ และองค์กรเอกชนที่สนใจ ร่วมรับฟังผลสำรวจเป็นกลุ่มแรกในวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2565 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า www.frieslandcampinainstitute.com

 

ทั้งนี้ ในประเทศไทย สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้ร่วมมือกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างระหว่างปีพ.ศ. 2563 – 2564 ตามโรงเรียน และศูนย์สุขภาพ ทั้งในพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงของภาวะโภชนาการเด็กไทยมากที่สุด และการเก็บข้อมูลสำรวจของทั้งโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างกว่า 13,000 คน ศึกษาในเชิงลึก ทั้งการวิเคราะห์เลือด พฤติกรรมการออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ การบริโภคอาหาร และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

ร่วมค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ เกี่ยวกับทุพโภชนาการ ภาวะสองซ้อน-สามซ้อน ไมโครนิวเทรียนท์ ความสำคัญของอาหารมื้อเช้าและการออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของเด็กไทย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า www.frieslandcampinainstitute.com

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้