เอ็นทีขยายเวลาโปรโมชั่นโทรต่างประเทศ 11 ปลายทางถึง 30 ก.ย. 65

Spread the love

เอ็นทีขยายระยะเวลาโปรโมชั่นโทรต่างประเทศผ่านรหัส 009 อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65 เริ่มต้นนาทีละ 2 บาท

นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นทีกำหนดขยายระยะเวลาโปรโมชั่นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 009 ต่อไปอีก 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อรองรับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว และช่วยลดภาระค่าใช้บริการให้กับประชาชน โดยมีอัตราเริ่มต้นนาทีละ 2 บาทสำหรับการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปยังผู้รับปลายทางทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา จีน ฮาวาย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อเมริกา และมิดเวย์/เวค

 

นอกจากนี้ ยังมีปลายทางประเทศอื่นอีก 3 ประเทศที่เอ็นทีจะขยายระยะเวลาโปรโมชั่นออกไป โดยมีอัตราค่าใช้บริการที่แตกต่างกัน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.ntplc.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ

 

ประเทศปลายทาง                                 อัตราโปรโมชั่น 009 ระหว่าง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65*
                                                              ปลายทางเบอร์บ้าน                        ปลายทางเบอร์มือถือ
แคนาดา จีน สิงคโปร์ ฮาวาย                          2                                                         2

ฮ่องกง มาเลเซีย อเมริกา
มิดเวย์/เวค 

เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม                           5                                                          5

* หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Scroll to Top