ทรู เปิดติวเข้ม True School Partner Education Forum 2022

Spread the love

 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดงานสัมมนาออนไลน์  True School Partner Education Forum 2022 : พลังสร้างสรรค์จากผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อการศึกษาไทยเท่าเทียม  ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาทรู รวมถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)

 

ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ได้มาสร้างแรงบันดาลใจและบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผู้นำรุ่นใหม่กับการพัฒนาการศึกษาไทย” โดยเน้นยำบทบาทสำคัญของ School Partner ในฐานะผู้นำตัวอย่างที่มีความตั้งใจจริงและมีส่วนช่วยปฏิรูปการศึกษาของเยาวชนไทยได้

 

โดยต้องยึด 3 วงกลมแห่งความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และอยู่บนพื้นฐานคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร 4C ควบคู่กับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีโครงการสำคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่

 

“คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างก้าวกระโดด เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างทัดเทียม อีกทั้ง ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เหล่า School Partner กลุ่มทรู รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทตลอดการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู มาร่วมให้ความรู้อีกด้วย ได้แก่ นายนพปฎล เดชอุดม  ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ที่ปรึกษาและรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

 

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการดำเนินงาน พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ของกลุ่มทรู จำนวน 330 คน ที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครู เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดีที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มทรู จำนวน 1,050 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

ตลอดทั้ง 3 วันของการอบรม อัดแน่นไปด้วยความรู้หลากหลาย อาทิ Project Management กับการเขียนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและการศึกษาการเตรียมตัวพร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไป กับแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดเวทีให้ School Partner รุ่นพี่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จ ซึ่งการเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่กลุ่มทรู จะเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่ต้องการร่วมพัฒนาศึกษาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย

 

Scroll to Top