ETDA จับมือกูรูด้าน Foresight จัดงานใหญ่ Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร

Spread the love

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์หน่วยงาน ชั้นนำด้าน Foresight ทั้งไทยและต่างประเทศ เตรียมจัดใหญ่ Digital Foresight Symposium “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร? วันพุธที่ 29 มิ.ย.นี้ ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://forms.gle/vz6hThuMQuKjMgGY9

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่ ETDA ได้ดำเนินโครงการวิจัยจัดทำภาพอนาคตของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์อนาคตและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก หรือ Foresight Research และได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ (Foresight) รวมถึงมุมมอง ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้าน Foresight จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น

 

พื่อให้ Foresight Research ถูกนำไปเป็นฐานข้อมูลที่สะท้อนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพอนาคตในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสัญญาณ (Signal) รวมถึงแนวโน้ม (Trend) ของการเปลี่ยนแปลงสู่การกำหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจในวงกว้าง

ETDA จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์หน่วยงานชั้นนำด้าน Foresight ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน ETDA Digital Foresight Symposium 2022 ภายใต้แนวคิด “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” เพื่อนำเสนอผล Foresight Research ที่จะฉายภาพอนาคตดิจิทัลไทยในอนาคต ใน 4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ได้แก่ ธุรกรรมดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมและสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการทำธุรกิจ สู่การสร้างโอกาสที่สอดคล้องโลกอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่คนดิจิทัลจะต้องห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น Special Speech ในหัวข้อ ETDA Digital Foresight Center: Exploring to The Digital Spectrum of Future  จาก ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการคาดการณ์อนาคตผ่านการจัดทำ Foresight ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมบทบาทของ ETDA กับภารกิจใหม่สุดท้าทายในการศึกษา Foresight เพื่อสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทยที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรแล้ว

 

ทุกคนยังจะได้ร่วมเจาะลึกทิศทางอนาคตใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ธุรกรรมดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ผ่านการนำเสนอผลการศึกษา Foresight Research ในหัวข้อ Exploring the Future of Digital, Navigating the Future จาก ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA พร้อม Panel Discussion ที่ยกขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Foresight จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ แชร์ความรู้ร่วมกันในหลากหลายประเด็น

 

เช่น Applying Foresight to Drive Thailand’s Digital Future  โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ คณะกรรมการกำกับ ETDA หัวหน้าคณะที่ปรึกษา FutureTales LAB, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมมองหาโอกาสและการรับมือกับความท้าทายของ AI, Digital ID และ Web 3.0 ผ่าน หัวข้อ “Unlocking the Potential of Thailand’s Digital Ecosystem: the AI, Digital ID and Web 3.0 Revolution”

 

โดย ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, นายโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer, Microsoft รวมถึงชวนทุกคนไปอัพเดทสถานการณ์การทำ Foresight และ Case study ในต่างประเทศที่มีการนำ Foresight ไปเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศได้สำเร็จ ผ่าน Speaker คนดังจากประเทศฟินแลนด์ และอีกหลากหลาย Session สำคัญที่อัดแน่นมาไว้ที่งานนี้ที่เดียว

งาน “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward”จะมีขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Athenee Hotel

 

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ก่อนใครที่ลิงก์ https://forms.gle/vz6hThuMQuKjMgGY9 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand

Scroll to Top