เอเซอร์เดินหน้าสร้างความยั่งยืนผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Spread the love

 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความทัดเทียมกัน ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก การสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องใส่ใจเพิ่มมากขึ้น เพราะการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน กับการซ่อมแซมสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน

 

เอเซอร์หนึ่งในห้าอันดับแรกของผู้ผลิตพีซีของโลกเดินหน้าโครงการ Earthion ในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กร พาร์ทเนอร์และลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

 

สิ่งที่เอเซอร์ทำไม่ใช่เพียงการหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย หรือนำวัสดุเหลือเหลือใช้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการลดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ด้วย

 

รวมไปถึง การเสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ เครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทน ด้วยจักรยานไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

 

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการปฎิบัติไว้ 3 แนวทางคือ Climate Change, Circular Economy และ Social Impact ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนดเป้าหมายดังนี้

 

Climate Change: มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการใช้พลังงาน น้อยลง 45% ภายในปี 2025 โดยเทียบกับปี 2016 เอเซอร์มีส่วนผลักดันให้ ซัพพลายเออร์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม RE100 และ SBT เพื่อช่วยลดคาร์บอน

 

Circular economy: เพิ่มปริมาณการนำพลาสติก PCR 20-30% มาใช้ในสินค้ากลุ่มต่างๆ ของเอเซอร์ทั้งคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ

 

 

Social Impact: พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 90% เอเซอร์เชื่อว่า ‘ความยั่งยืน’ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร พันธมิตรและพาร์ทเนอร์ โดยนำเสนอความคิด แนวทาง และกิจกรรม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน เอเซอร์กำลังดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน 3 กิจกรรมได้แก่

 

ทิ้ง | ทิ้ง (ถูกทิ้ง | ทิ้งถูก) โครงการด้าน E-Waste ที่เอเซอร์ให้ความสำคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการเอเซอร์กว่า 10 สาขา และมีแผนจะเพิ่มจุดวางให้ได้มากขึ้น 30% โดยการร่วมมือกับพาทเนอร์

 

ในปี 2022 เอเซอร์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 918 กก. และคาดว่าในปี 2023 จะเพิ่มขึ้น 20% โดยจะรวบรวมและส่งต่อให้กับหน่วยงานเพื่อคัดแยก รีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

“ทอใหม่ (จาก) เส้นใย ขวดเก่า” เอเซอร์ร่วมกับวัดจากแดงปลุกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ ของพนักงานในองค์กรเอเซอร์ ในการรวบรวมและนำส่งขวดน้ำพลาสติก ส่งต่อให้กับศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชน “วัดจากแดง” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยพลาสติกและผลิตเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์

 

ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงตอนนี้เราได้ส่งต่อขวดน้ำพลาสติกไปยังวัดจากแดง รวมแล้วมากกว่า 1,800 ขวด ช่วยผลิตผ้าไตรจีวรได้มากว่า 120 ชุด

 

“เหลือขอ = ขอที่เหลือ เพื่อแบ่งปัน” เอเซอร์ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสร้างคุณค่าให้กับของเหลือใช้ ส่งต่อเป็นโอกาส รายได้สำหรับค่าอาหาร ค่าเทอมให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปัจจุบันมีการตั้งรับบริจาคที่ศูนย์บริการเอเซอร์สำนักงานใหญ่เท่านั้น โดยได้มีการมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิไปแล้วกว่า 5 ครั้ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มจุดรับบริจาคกับทางพาร์ทเนอร์ในเร็วๆ นี้

 

จากความสำเร็จของทั้ง 3 กิจกรรม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เอเซอร์จะนำไปขยายผลและต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Earthion ของเอเซอร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคได้ครบครัน

 

ด้วยการผสมผสานทั้งด้านวัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงเรื่องแพคเกจจิ้งสินค้า เช่น การใช้วัสดุ PCR (Post-Consumer Recycled) แพกเกจจิ้งจากวัสดุรีไซเคิล ใช้หมึก Soy Ink และโปรแกรม VeroSense ที่ช่วยจัดสรรการใช้พลังแบตเตอรี่

 

PCR (Post-Consumer Recycled) พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตที่ปล่อยก๊าซ (Carbon Footprint) สู่บรรยากาศน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป 25% ลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ 20-60% รวมถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเลมาเป็นพลาสติกสำหรับทัชแพด

 

VeroSenseTM แอปพลิเคชันการจัดการการใช้พลังงานแบตเตอรี่จากเอเซอร์ ที่ช่วยควบคุมประสิทธิภาพ ช่วยปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ยาวนานขึ้น ด้วยการตั้งค่าใช้งานได้ 4 โหมด Performance, Balanced, Eco และ Eco+

 

Packaging นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว เอเซอร์ยังให้ความสำคัญต่อกล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือ สติกเกอร์และวัสดุห่อหุ้มต่างๆ ที่ผลิตจากกระดาษและวัสดุรีไซเคิล 100 % หมึกที่พิมพ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ใช้หมึก Soy Ink หมึกพิมพ์ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบแทนน้ำมันปิโตรเลียม ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อโดนน้ำหรือเผาไหม้

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero Notebook โดย Acer Aspire Vero โน้ตบุ๊กรักษ์โลก eco-design ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน ตัวเครื่องและขอบจอผลิตจากพลาสติก PCR 40% ปุ่มคีย์บอร์ดและอะแดปเตอร์ผลิตจากพลาสติก PCR 50% ไม่ใช้สีเคลือบบนตัวเครื่อง ฝาครอบแข็งแรงรับแรงบีบอัดได้ถึง 20 กก. บานพับแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ ตัวเครื่องทนต่อการตกกระแทกจากที่สูงถึง 28 ซม.

 

พร้อมพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานด้วย Thunderbolt 4/USB Type-C และ USB 3.2 Gen1 Type-A สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือได้แม้ในขณะปิดเครื่อง กล้อง QHD คุณภาพสูงรองรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Wi-Fi 6E

 

เสริมประสิทธิภาพพลังงานเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย Acer VeroSense พร้อมใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office ตามกำหนดมาตรฐาน Intel Evo ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น รองรับการทำงานมัลติทาสก์

 

AV14-51-564V และ AV14-51-58F3 จอแสดงผล FHD IPS 14” โปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i5-1235U, RAM 8GB PDDR4X, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E มีให้เลือกใช้งานสองสี Cobblestone Gray และ Marianna Blue พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021 จำหน่ายในราคา 25,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

 

AV15-52-5876 จอแสดงผล FHD IPS 15.6” โปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i5-1235U, RAM 8GB PDDR4X, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E สี Cobblestone Gray พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021 จำหน่ายในราคา 26,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

 

AV15-53-5446 จอแสดงผล FHD IPS 15.6” โปรเซสเซอร์ 13th Gen Intel Core i5-1335U, RAM 16GB LPDDR5, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E สี Cypress Green พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021

 

จำหน่ายราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Acer Store (https://store.acer.com/th-th/) ในราคา 23,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

 

 

Acer Connect Vero W6m เราเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวแรกจากเอเซอร์ ดีไซน์ที่เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องผลิตด้วยพลาสติก PCR 30% ช่วยประหยัดพลังงานด้วยโหมด Eco ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ตอบสนองการใช้งานแบนด์วิธสูง Acer Connect Vero W6m

 

เป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6E Mesh ตัวแรกที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหภาพยุโรป EN 303 645 (RED) ทำงานด้วยระบบประมวลผลความเร็ว 4 คอร์ ความเร็ว 2.0 GHz รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E Tri-Band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) AXE7800 ให้ความเร็วสูงสุดถึง 7.8 Gbps ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตรวดเร็วและเสถียร

 

กระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 465 ตร.ม. ในระบบ Dual Mesh และ 920 ตร.ม. ในระบบ Quad Mesh ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ MediaTek A53 Quad-core 2 GHz, 1 GB LPDDR RAM, หน่วยความจำ 4 GB ตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่ายอย่างง่ายดายด้วยปุ่ม WPS

 

Vero RS242Y และ Vero RS272 มอนิเตอร์ขนาด 23.8” และ 27” ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Wide Viewing angle ให้มุมมองกว้าง ดีไซน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องผลิตด้วยพลาสติก PCR 85% พลาสติก OBP 5% ความบางของจอเพียง 6.9 มม. ดีไซน์ Dual glass ที่ใช้พลาสติกน้อยกว่าจอภาพมาตรฐานถึง 67% ทนทานและป้องกันรอยขีดข่วน

การแสดงผลละเอียดระดับ 1920×1080 (VGA และ HDMI) เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync ให้อัตรารีเฟรชเรทที่ 100 Hz เวลาตอบสนองที่ 1 MS ให้สีธรรมชาติ สมจริงด้วยอัตราคอนทราสต์ 100 million:1 (MAX) และ 1300:1 (Native) มาพร้อมพอร์ตในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

 

พร้อมเทคโนโลยี Acer EcoDisplay ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 68% Vero RS242Y จำหน่ายในราคา 3,590 บาท (รวม VAT) และ Vero RS272 จำหน่ายในราคา 4,390 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

 

Vero PL2520i โปรเจคเตอร์รุ่นประหยัดพลังงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PCR 50% และบรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 85% มาพร้อมหลอดเลเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอด lamp ถึง 50% ให้ภาพที่ชัดเจนและแม่นยำด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่สูงถึง 2,000,000:1 ความสว่าง 4,000 ANSI Lumens

 

ความละเอียดระดับ 1080p (1,920 x 1,080) ในสัดส่วน 16:9 อายุการใช้งานหลอดภาพ 20,000 ชั่วโมง รองรับการเชื่อมต่อ HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 2.0 Type A พร้อมฟังก์ชั่น Wireless Display ที่ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โปรเจคเตอร์ Vero PL2520i จำหน่ายในราคา 41,900 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่ และบริการ Onsite)

 

Vero XL2330W เลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลาสติก PCR 50% บนตัวเครื่อง ฉายภาพด้วยหลอดเลเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอด lamp ถึง 50% ให้ค่าความสว่าง 5,000 ANSI Lumens ความละเอียดระดับ WXGA (1,280 x 800) ในสัดส่วน 16:10 อัตราคอนทราสต์ที่ 50,000:1 อายุการใช้งานหลอดภาพ 20,000 ชั่วโมง

 

รองรับการฉายภาพ 360๐ รองรับการเชื่อมต่อ HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 2.0 Type A และยังสามารถใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จำหน่ายในราคา 30,900บาท (รวม VAT) ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่ Onsite service)

 

Acerpure P2 Vero เครื่องฟอกอากาศดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัย ตัวเครื่องสีขาว ผลิตจากพลาสติก PCR 35% ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้พลาสติกแบบบริสุทธิ์จะช่วยลดการปล่อย CO2 ในระหว่างการผลิตได้ถึง 20% นอกจากนี้ยังใช้หมึกพิมพ์ที่อาศัยน้ำเป็นตัวทำละลาย (water-based ink) และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

 

ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดวางได้ทุกมุม มีแผงควบคุม LED ใช้งานสะดวก มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 ได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานที่เหมาะสมได้อัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศด้วยสัญญาณไฟ 3 สี (เขียว/เหลือง/แดง) และสำหรับ “Green Mode” ช่วยปรับกำลังการทำงานของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มาพร้อมมอเตอร์กระแสตรงช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงแต่ใช้พลังงานต่ำ สำหรับ “Quiet Mode” ช่วยลดเสียงและตัดแสงรบกวน มีแผ่นกรอง HEPA แบบ 3-in1+ ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วย Activated Carbon Cotton สามารถแยกแบคทีเรียและอนุภาค PM2.5 ที่ลอยอยู่ในอากาศได้ถึง 99.9% และยังสามารถกรองก๊าซที่เป็นอันตรายและสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบป้องกัน 4 ชั้น

 

เคลือบสารป้องกันฟอร์มอลดีไฮด์เพื่อกำจัดฟอร์มอลดีไฮด์และสารอันตรายอื่น ๆ โดยรอบได้ถึง 99% Acerpure P2 Vero จำหน่ายในราคา 5,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ค่าแรง อะไหล่ และบริการ Onsite)

 

Acerpure Aqua WP1 เครื่องกรองน้ำ RO 3-in-1 ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ให้น้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์เสิรฟ์ได้ทั้งน้ำร้อน เย็น และอุณหภูมิปกติ สะดวกด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานบนตัวเครื่องด้วยจอแสดงผลระบบสัมผัส Acerpure Aqua WP ได้รับการรับรองโดย SGS Water Quality Test ประเทศไต้หวันที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียโคลิฟอร์มได้ 99.9% และโลหะหนักได้ 99% เช่น ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว

 

ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะช่วยทำความสะอาดท่อน้ำและไส้กรองภายในอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองด้วยการแจ้งเตือนเมื่ออายุการใช้งานเหลือ 20% และแจ้งเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงกำหนด สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายดายเพียงมือหมุน Acerpure Aqua WP1 วางจำหน่ายในราคา 29,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ค่าแรง อะไหล่ Onsite service)

 

 

Acer ebii จักรยานไฟฟ้าอัจริยะตัวช่วยการเดินทางของคนเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มอเตอร์ขนาด 48V/9.6Ah ทำความเร็วสูงสุดที่ 25 กม./ชม. สามารถวิ่งได้ถึง 110 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ใช้เวลาการชาร์จไฟเต็ม 2.5 ชั่วโมง ทำงานควบคู่กับแอปฯ ebiiGO ช่วยปรับการตั้งค่าพลังงานและฟังก์ชั่นต่าง ๆ

 

เช่น เลือกโหมดในการขับขี่ (โหมดเร่งความเร็ว โหมดอัจฉริยะ และโหมดอีโค่) สถานะแบตเตอรี่ รวมถึงแจ้งเตือนการโจรกรรม Find my e-bike และสามารถติดตามรถคืนได้จากสัญญาณ GPS

 

Acer E-Scooter สกู๊ตเตอร์พลังงานไฟฟ้า พับเก็บง่าย ใช้งานสะดวก น้ำหนักเพียง 17 กก. มอเตอร์ขนาด 36V/250W พร้อมโหมดความเร็ว 3 ระดับที่ทำความเร็วได้สูงสุด 25 กม./ชม. สามารถวิ่งได้ถึง 65 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อมจอแสดงผลที่จะแสดงระดับความเร็ว ระดับแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่น ๆ ล้อยางตันขนาด 8.5 – 10 นิ้ว ให้ความแข็งแรงและยึดเกาะที่ดีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 15 แอมป์ พร้อมเบรกไฟฟ้าด้านหน้าและดิสเบรก ระบบกันน้ำมาตรฐาน IPX5 ช่วยป้องกันน้ำกระเด็นจากด้านบนและด้านล่าง ควบคุมสั่งงานสะดวกสบายด้วยแอปฯ ACER ESCOOTER ช่วยตรวจสอบสถานะการล็อคและปลดล็อคสกู๊ตเตอร์ และตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ พร้อมแพลตฟอร์มตัวเลือกสีสันที่หลากหลายทั้ง สีเขียว ฟ้า เทา ส้ม

Scroll to Top