Tag: การศึกษา

เจาะลึกการทำงานทีม EdTech กระดูกสันหลังของ SkillLane ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

  SkillLane แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย เปิดบ้านโชว์ศักยภาพการทำงานของทีม Technology ที่มาพร้อมกับบุคลิกทีมอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแบบ Education Technology Company ผู้เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่มีผู้เรียนมากกว่า 650,000 คนในเวลาเพียง 8 ปี   รวมถึงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

SEAC ชวน 3 ศิลปินสุดป็อปแห่งโลกโซเชียล SOMMARKZ, Tum Ulit และ Katanyu จับเข่าคุย รักตัวเอง คือรักแบบไหน แล้วรักไปทำไม?

YourNextU School of Life เปิดตัว    รักนะตัวเอง   แคมเปญส่งท้ายปีที่หวังจุดประกายให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่คุณค่าในตัวเองมากขึ้น ผ่านการสำรวจศักยภาพที่ขาดหาย และมอบของขวัญสุดพิเศษอย่างการพัฒนา Soft Skills สำหรับเติมเต็มความสามารถในการจัดการสิ่งรอบตัว เพื่อให้รักษาสมดุลชีวิตผ่านการดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น พร้อมแท็กทีม 3 ศิลปินตัวท็อปแห่งยุคสมัย ได้แก่ SOMMARKZ, Tum Ulit และ Katanyu ร่วมเติมสีสันให้กับแคมเปญ ส่งต่อแนวคิดการรักตัวเองผ่านศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ฐานะผู้ร่วมส่งเสริม Digital Transformation แก่พิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ     รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี   จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมี นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ และนางยุลิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัท

กสิกรไทยชู น่านเพาะพันธุ์ปัญญา จุดประกายพัฒนาการศึกษา-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กสิกรไทย ชูความสำเร็จโครงการ   น่านเพาะพันธุ์ปัญญา  โมเดลสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน หวังขยายแนวคิดสร้างเยาวชนเรียนรู้ความคิดบนโครงงานฐานวิจัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติ สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาคนคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ธนาคารจึงได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ด้วยการใช้ กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

Zoom เปิดงานวิจัยล่าสุด “อนาคตการศึกษา: บทเรียนจากครูผู้สอน” ชี้นักการศึกษาที่ดีต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็น

  Zoom Video Communications, Inc. หรือ ซูม (ZOOM) เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุด “อนาคตการศึกษา: บทเรียนจากครูผู้สอน” ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสถาบันการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนสอน โดยมุ่งเน้นให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการสอนสำหรับครู การช่วยให้ครูที่มีเวลาจำกัดสามารถสอนออนไลน์ในเวลาที่สะดวก และช่วยในการฝึกอบรมการสอน ผ่านการอัดวีดีโอในห้องเรียน เพื่อสามารถมอร์นิเตอร์การสอนของครูเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาได้โดยง่าย   เนื่องจากวิธีการดั้งเดิมของการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป การศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาอย่างมากและรวดเร็วเพื่อลดอุปสรรคต่อผู้เรียนทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบดิจิทัล และประยุกต์กรอบแนวคิดศาสตร์การสอน ให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ของการศึกษา   ในขณะที่ชั้นเรียนในห้องเรียนจริงกลับมาทำได้เป็นปกติอีกครั้ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board กระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” “Be Excellent for Lives” และปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)   โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเปิดตัว ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มทรู ร่วมกับ ซัมซุง นำทัพทีมอะคาเดมี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จัดอบรม เรื่อง พื้นฐานโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต และการซ่อมมือถือพื้นฐาน แก่เด็กและเยาวชน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะวิชาชีพเรื่อง “พื้นฐานโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต และการซ่อมมือถือพื้นฐาน” ซึ่ง กลุ่มทรู นำโดย นางธนิกาวิสุทธิพันธ์ ที่ปรึกษา  และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดย นายจองชุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานโครงข่ายโทรศัพท์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เด็กและเยาวชน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

บริติช เคานซิล ชี้สถิติการจัดสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทย รวมกว่า 35,000 ครั้งต่อปี

  บริติช เคานซิล ประเทศไทย ชี้สถิติการสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทยระหว่างปี 2564 – 2565 รวมกว่า 35,000 ครั้ง สะท้อนถึงการกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังผลกระทบของโควิด-19 และจำนวนที่กลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ที่ต้องการนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดในสายงานอาชีพ หรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่ โดยภาพรวมคะแนนสอบของคนไทยยังอยู่ที่ระดับ 6 เทียบเท่ามาตรฐานเฉลี่ยทั่วโลก   ทักษะที่คนไทยทำคะแนนได้ดียังคงเป็นทักษะความเข้าใจ ได้แก่ การฟังและการอ่าน มากกว่าทักษะการแสดงออก

โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2565

  โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น Year 13 ผู้สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 (Year 13: Class of 2022) โดยปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 120 คน ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์กำหนดที่เข้มงวดของ IGCSE และ A Levels ท่ามกลางความท้าทายจากการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก  

StartDee แอปเรียนออนไลน์เบอร์หนึ่ง ปล่อยแคมเปญสุดปัง EZ เรียนฟิต ไม่ติด Ping ผ่าน 4 วิดีโอสั้น โดนใจเด็ก Gen Z ด้วยภาษาเกมเมอร์

StartDee แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์อันดับหนึ่ง ด้วยยอดดาวน์โหลดสูงกว่า 2 ล้านครั้ง ตอกย้ำการเป็นผู้นำ แอปเรียนออนไลน์เปิดตัวแคมเปญ  StartDee All-in-One Learning App EZ เรียนฟิต ไม่ติด Ping  ส่งวิดีโอออนไลน์ 4 คลิปสุดปังใช้ภาษาเกมสื่อสารเจาะกลุ่มโดนใจคนรุ่นใหม่ Gen Z สะท้อนภาพแบรนด์ที่เข้าถึงและเข้าใจเด็กยุคใหม่ ชูจุดเด่นแอปเรียนออนไลน์ที่ตอบโจทย์นักเรียนยุคใหม่อย่างครอบคลุม และสามารถปลดล็อกข้อจำกัดการศึกษาแบบเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะผสานเข้ากับการเรียนในโรงเรียนด้วย 3

Scroll to Top