Tag: นิสสัน ประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสองตำแหน่ง อัจจิมา วรรณพินทุ รองประธานสายงานการตลาด กุสุมา นฤปิติ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้