Tag: บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

เชฟรอน หนุนโมเดล BCG รวมพลจิตอาสา ร่วมเรียนรู้ลงมือทำตามวิถีกสิกรรมธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การปลูกฝัง    พลังความร่วมมือ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็น DNA หลักของเชฟรอนในเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย ซึ่งการที่จะพัฒนาชุมชนและขยายผลสู่    ภายนอก  ได้นั้น การบ่มเพาะจาก  ภายใน ให้คนในองค์กรมีใจช่วยเหลือสังคมถือเป็นเรื่องสำคัญ เชฟรอนจัดกิจกรรม สุขอาสา   หรือ  We Volunteer  ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนจุดยืนดังกล่าว     ล่าสุดตอกย้ำความร่วมมือในฐานะ One Team

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี

  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี Delivering Future Together เฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย   พร้อมแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังคนและพลังความร่วมมือที่ทำให้เชฟรอนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการของประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในก้าวเดินสู่ปีที่ 60   ตลอด 6 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

เมื่อเรื่องของเยาวชน คือเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน : เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 3

  งานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “คนใต้   หยัดได้ ครั้งที่ 3 – Change Agent Forum” ที่จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agents ทั้ง

เชฟรอน หนุนโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องมอบอุปกรณ์ไอที มูลค่ากว่า 3.3 ล้านแก่มูลนิธิกระจกเงา

  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยนายภาณุ บุญวัฒโนภาส  รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานแล้วสภาพดี   อาทิ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและพกพา จอภาพแสดงผล เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ VoIP (Voice over Internet Protocol)

เชฟรอนมอบเงินบริจาคแก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสและสนับสนุนกองทุนวิจัย

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา  รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 491,000 บาท ให้กับ นางสาวโสพิศ ชัยเรือง  รองหัวหน้าสำนักงาน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส สนับสนุนกองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย และกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย   ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ    Chevron Humankind:

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแกร่งโมเดลการศึกษา STEM Career Academies ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED), กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ  STEM Career Academies  ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ  เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น

Scroll to Top