Tag: บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)

“Token X” เปิดตัว “ColleX” โซลูชัน NFT สำหรับธุรกิจ

  Token X ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าองค์กรด้วย Tokenization และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ล่าสุดเปิดตัว “ColleX” โซลูชันด้าน NFT สำหรับภาคธุรกิจ มุ่งช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ บนโลกดิจิทัล พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ยุ่งยาก ผ่านเครือข่ายบล็อกเชน TKX Chain ที่พัฒนาขึ้นโดย Token X   นายรุจิพล วิโรจน์โภคา

Token X จับมือ SC Asset พัฒนา “SC Morning Coin” บนแอป “รู้ใจ”

  Token X จับมือ SC Asset พัฒนา Utility Token พร้อมใช้ ภายใต้ชื่อ “SC Morning Coin” ที่สามารถใช้งานได้จริงบนแอปพลิเคชัน “RueJai App” หรือ แอปฯ “รู้ใจ” เชื่อมต่อบริการและโซลูชันในหลากหลาย Ecosystem เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ Stakeholders ทุกภาคส่วน

Token X เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal ให้กับ Y.S.S.P. Aggregate

  บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าลุยให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลครบวงจรเต็มรูปแบบ ประเดิมความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำกัด ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารและจัดการแหล่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal   เพื่อร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

Scroll to Top