Tag: รายงาน Digital Footprint Intelligence (DFI)

แคสเปอร์สกี้ระบุช่องโหว่ภายนอกด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรอาเซียน

  การโจมตีทางไซเบอร์นั้นสามารถป้องกันได้ก่อนที่ผู้โจมตีจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายภายใน การตรวจสอบภัยคุกคามจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการและต่อต้านภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่ผู้โจมตีจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อองค์กรเป้าหมาย   แคสเปอร์สกี้เปิดเผยรายงาน Digital Footprint Intelligence (DFI) ที่ครอบคลุมภัยคุกคามภายนอกสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในปี 2021 รวมถึงหกประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (SEA)   วัตถุประสงค์เดียวของรายงานฉบับนี้คือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการโจมตีในวงกว้างที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง   ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ของอาชญากรไซเบอร์   ส่วนแบ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วของแนวทาง การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่วันเดย์เพื่อเข้าถึงระบบเบื้องต้นเป็นแนวทางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนถูกบังคับให้ออกจากบริการในขอบเขตการป้องกัน

Scroll to Top