Tag: สุขภาพจิต

TikTok Talk: Better Together with TikTok ชวนทุกคนมาดูแลใจ 27 ตุลาคม นี้

  สุขภาพจิต ของคนไทย ทั้งเครียด ซึมเศร้า และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย จากปัจจัยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2030 โรคซึมเศร้า จะกลายเป็นสาเหตุของภาระโรคภัยของทุกประเทศในระดับโลก และได้ประมาณตัวเลขไว้ว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นเหตุการตายอันดับ 2 ในกลุ่มคนอายุ 15-29 ปี   ปัจจุบันนี้ คนไทยเริ่มที่จะหันมาสนใจเรื่อง  สุขภาพจิต มากขึ้น ซึ่งเราจะได้เห็นจากบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง

ส่องสัญญาณ เครียดสะสม รู้เท่าทันสุขภาพใจก่อนภัยมาเยือน ป่วยใจรักษาได้แค่ไปหาหมอ

  แน่นอนว่าความเครียดถือเป็นอาการปกติที่เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยภายใต้ปัจจัยที่แตกต่างกัน จริง ๆ แล้ว ความเครียดเป็นภาวะทางอารมณ์ที่อยู่กับมนุษย์ทุกคน หากแต่ปัจจุบัน เมื่อสภาพสังคมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหารอบตัวมากมายที่ทำให้เราวิตกกังวลมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จนบ่อยครั้งก็อดฉุกคิดไม่ได้ว่า นี่เรากำลังแบกความเครียดมากเกินไปจนเข้าขั้น  เครียดสะสม แล้วหรือเปล่า   พญ. เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช ศูนย์สุขภาพใจ โรงพยาบาลวิมุต ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเครียดในโลกยุคใหม่ ที่มีปัจจัยมากมายเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจ หวังคนหันมาดูแลสุขภาพใจให้แข็งแรง เพราะจริง

Scroll to Top