Tag: สุภาพบุรุษไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทย – สถาบันขนส่ง จุฬาฯ – สสส. ชู “สุภาพบุรุษไปรษณีย์”

  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการ และประธานกรรมการ Executive Committee : ExComm บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ไปรษณีย์ไทยส่ง “สุภาพบุรุษไปรษณีย์” ความอุ่นใจครั้งใหม่ของการใช้รถใช้ถนน

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โชว์ความพร้อม และเพิ่มความมั่นใจให้การขับขี่บนท้องถนนผ่าน “สุภาพบุรุษไปรษณีย์” แคมเปญที่ให้ความสำคัญกับการขับขี่ของเจ้าหน้าที่ นำจ่าย – บุรุษไปรษณีย์ขับขี่ด้วยความสุภาพ รักษากฎจราจร และมีน้ำใจบนท้องถนน   นอกจากนี้ ยังเดินหน้าร่วมกับแพลตฟอร์ม โรบินฮู้ด (Robinhood) ที่นอกจากจะนำบุรุษไปรษณีย์มาช่วยส่งอาหารให้กับลูกค้าในเขตบางรัก ยานนาวา และรองเมืองในช่วงเวลาที่เร่งด่วนแล้ว ยังร่วมกันสร้างความตระหนักและเป็นต้นแบบการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับไรเดอร์อื่น ๆ ที่มีจำนวนมากในขณะนี้  

Scroll to Top