Tag: สเปรย์พ่นคอสูตรแอนโดรกราโฟไลด์

ลิลลี่ ฟาร์มา ร่วมสนับสนุนขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18

ลิลลี่ ฟาร์มา (Lily Pharma) ในกลุ่มบริษัท KKU Miss Lily Holding ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  “N-Dro Care” สเปรย์พ่นคอสูตรแอนโดรกราโฟไลด์ นาโนอิมัลชั่น ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โดยมีนายประภัสร์ สุขพันธ์โพธาราม Chief Technology Officer บริษัท ลิลลี่

Scroll to Top