Tag: หมึกพิมพ์

HP Supplies Impact รีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

  เอชพี อิงค์ เปิดตัวโครงการ HP Supplies Impact เพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าเพิ่มช่องทางการรับวัสดุสำหรับรีไซเคิลตลับหมึกและโทนเนอร์จากผู้ใช้ในออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยในนิวซีแลนด์ และไทยจะเปิดตามมาในปลายปีนี้   ภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร โดยธนาคารโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้และจัดเงินช่วยเหลือกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 720 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการต่อต้านพลาสติกจากทะเล   โครงการนี้ของเอชพี

Scroll to Top