Tag: หลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 36

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 36

  โอกาสเดียวของปี ที่คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยมือคุณ ครอบคลุมทุกเรื่องการตลาด พร้อมด้วยวิทยากรที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงการเรียนรู้เคสต่างๆ จากเพื่อนร่วมคลาส   สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 36 สุดยอดหลักสูตร Flagship ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยตรง เพื่อ Marketing Manager, Brand Manager, และผู้บริหารด้านการตลาด การขาย

Scroll to Top