Tag: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

พรูเด็นเชียลจับมือยูนิเซฟ ส่งเสริมให้เด็กไทยช่วงปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี

  พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ และ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทย   ผ่าน “โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD)” เป็นระยะเวลา 18 เดือน ด้วยเล็งเห็นว่า เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุตั้งแต่

Scroll to Top