Tag: อบรมออนไลน์

ซัมซุง เสริมทักษะโค้ดดิ้งให้นวัตกรวัยเยาว์รุ่นที่ 4 พร้อมเผยไอเดียนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์จาก โครงการ Samsung Innovation Campus 2022

ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการ Samsung Innovation Campus ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรโค้ดดิ้งออนไลน์สำหรับเยาวชนไทยที่เข้มข้นขึ้น สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมต้น พร้อมต่อยอดการฝึกภาคปฏิบัติกับการผลักดันให้เยาวชนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโค้ดดิ้งและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อวางรากฐานความคิดและทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัล สำหรับคอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการออกแบบนวัตกรรม โดยเยาวชนจะได้รับการปูพื้นฐานโค้ดดิ้ง เริ่มตั้งแต่ • การฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)

Scroll to Top