Tag: อะมาดิอุส (Amadeus)

“ท่าอากาศยานอู่ตะเภา” ยกระดับรับการท่องเที่ยวฟื้นตัวด้วย ACUS จาก Amadeus

  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา นำเทคโนโลยี Airport Cloud Use Service (ACUS) ของอะมาดิอุส (Amadeus) พันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก มาประยุกต์ใช้กับระบบดำเนินงานของท่าอากาศยาน   ACUS คือแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้งานบริเวณพื้นที่เช็คอินและขึ้นเครื่องของอาคารผู้โดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงสนามบินจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินที่มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา   เทคโนโลยี ACUS ช่วยให้สนามบินอู่ตะเภาปรับขนาดหรือขยายระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง

Scroll to Top