Tag: อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS)

โปรแกรม AWS re/Start เพื่อพัฒนาบุคลากรเปิดตัวแล้วในไทย

  อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com ประกาศเปิดตัวโครงการ AWS re/Start ในประเทศไทย โปรแกรม AWS re/Start เป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะบุคลากรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย   เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่างงานหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพไม่เต็มเวลา ให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่ในด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และมอบโอกาสในการสัมภาษณ์งานกับผู้ว่าจ้างที่สนใจให้แก่ผู้เรียน โปรแกรมนี้เปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมาก่อนในการสมัคร  

AWS ประกาศเปิดตัวอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใหม่สามรายการ ที่ขับเคลื่อนโดยชิปที่ออกแบบโดย AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com ได้ประกาศเปิดตัวอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ใหม่สามรายการที่ขับเคลื่อนโดยชิปที่ออกแบบโดย AWS ซึ่งให้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำลงสําหรับปริมาณงานที่หลากหลาย   อินสแตนซ์ Hpc7g ขับเคลื่อนโดยชิป AWS Graviton3E

AWS เปิดตัว Region ในเมืองไทย ชื่อ AWS เอเชียแปซิฟิค (กรุงเทพฯ)

  อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc. ประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ด้วยการเปิดตัว Region ในประเทศไทย ที่จะมีชื่อว่า AWS Asia Pacific (Bangkok)   Regionแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วย Availability Zone สามแห่ง

Scroll to Top