Tag: อัลกอริธึม deepfake

แคสเปอร์สกี้แนะวิธีสังเกตและป้องกัน Deepfake

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ Google ได้แบนอัลกอริธึม deepfake จาก Google Colaboratory ซึ่งเป็นบริการคอมพิวติ้งฟรีพร้อมการเข้าถึง GPU ซึ่ง Google ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่ควบคุม deepfake รัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ ก็มีกฎหมายควบคุม ประเทศจีนได้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีการระบุสื่อที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบ AI ของสหภาพยุโรปหรือ EU ในอนาคตอาจรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะนี้ด้วย

Scroll to Top