Tag: อาลีเพย์พลัส (Alipay+)

อาลีเพย์พลัสรองรับ SGQR พร้อมเปิดให้บริการในสิงคโปร์

  อาลีเพย์พลัส (Alipay+) รองรับ SGQR แล้ววันนี้ ด้วยความร่วมมือกับ Network for Electronic Transfers (NETS) กลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินชั้นนำของสิงคโปร์ พร้อมใช้งานในรูปแบบการชำระเงินดิจิทัลแก่ร้านค้าและร้านอาหารกว่า 11,000 ร้านใน NEA Hawker Center   รวมถึงร้านกาแฟ HDB, ตลาดสด และแคนทีนในเขตอุตสาหกรรม JTC

Scroll to Top