Tag: อีวีโลโม

โออาร์ โตโยต้า ทูโช และ อีวีโลโม เซ็น MoU สร้างระบบนิเวศของจักรยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

  โออาร์ ผู้นำด้านธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในประเทศไทย, โตโยต้า ทูโช พันธมิตรการค้าจากเครือโตโยต้ากรุ๊ป และ อีวีโลโม ผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานและการคมนาคมด้วยไฟฟ้าที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ได้จับมือเซ็นสัญญา MoU ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่และการขยายบริการสถานีสลับแบตเตอรี่ในรูปแบบ Mobility-as-a Service (MaaS) สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อ   จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานกรรมการและผู้บริหารของ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ จับมือ โตโยต้า

Scroll to Top