Tag: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)

“EASTW” เร่งเดินหน้าสร้าง Water Grid หลังส่งมอบทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

  อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา เร่งเดินหน้าสร้าง Water Grid เชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา ตอกย้ำความมั่นใจแก่ทุกภาคส่วนว่าพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด หรือ Water Grid ความยาวรวม 526 กิโลเมตร

อีสท์ วอเตอร์ ได้รับคัดเลือก หุ้นยั่งยืน ปี 2565 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

  อีสท์ วอเตอร์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 1,600 ล้านบาท

ตามที่ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,600 ล้านบาทนั้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มอีก 120 กม. สร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยว่า ตามที่ อีสท์

Scroll to Top