Tag: อีเวนต์

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 สืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 ณ วัดป่ารัตนวัน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ร่วมในพิธี

Scroll to Top