Tag: อุปกรณ์ทางการแพทย์

คาร์ดิแนล เฮลท์ ทุ่มทุนสร้างโรงงานผลิต ถุงมือผ่าตัด Protexis™ แห่งใหม่ในประเทศไทย

คาร์ดิแนล เฮลท์ (Cardinal Health) (NYSE: CAH) ได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานผลิตถุงมือผ่าตัดที่ล้ำสมัยแห่งที่สองในจังหวัดระยอง ประเทศไทย โดยมีการทำพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะมีพื้นที่ 720,000 ตารางฟุตในระยะเริ่มต้น นับว่าเป็นการขยายฐานการผลิตถุงมือผ่าตัดของคาร์ดิแนล เฮลธ์ ในจังหวัดระยอง ทำให้มีมากกว่า 1.3 ล้านตารางฟุตของพื้นที่การผลิต ทั้งโรงงานแห่งใหม่นี้ ยังเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับแรงงานฝีมือในจังหวัดระยองอีกด้วย   ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการผลิตถุงมือผ่าตัด

โตชิบาได้ส่งมอบแขนยึดเครื่องฉายรังสีแบบหมุนเพื่อการบำบัดรักษามะเร็งด้วย QST

  ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงระหว่างผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้าประเภทเครื่องจักรหนักรายใหญ่ทั้งหลาย โตชิบาได้ส่งมอบแขนยึดเครื่องฉายรังสีแบบหมุนเพื่อการบำบัดรักษามะเร็งด้วยไอออนหนักที่อาศัยเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดเครื่องแรกของญี่ปุ่นให้แก่โรงพยาบาลสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัมแห่งชาติหรือคิวเอสที (National Institutes for Quantum Science and Technology: QST) ในปีพ.ศ. 2559   ทั้งนี้ แขนยึดเครื่องฉายรังสีแบบหมุนคือส่วนที่เป็นทรงกระบอกรูปร่างคล้ายโดนัทที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย แขนยึดดังกล่าวหมุนได้ 360 องศา ทำให้ฉายรังสีได้จากทุกมุมอย่างแม่นยำและช่วยขยายขอบเขตการรักษาให้กว้างขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ   ขณะนี้ ศูนย์ไอออนหนักญี่ปุ่นตะวันออกแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากาตะ มีแขนยึดเครื่องฉายรังสีแบบหมุนขนาดเล็กที่สุดในโลกและเล็กกว่าเครื่องที่โรงพยาบาลคิวเอสทีแล้ว

Scroll to Top